Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szkolenia cyfrowe dla mieszkańców naszej gminy


W dniu 11 lutego 2019 r. rozpoczął się cykl szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice” realizowanego w ramach działania „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem, projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych poprzez podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych oraz zwiększenie stopnia i poprawy korzystania z internetu i e-usług publicznych u 96 mieszkańców gminy Leśniowice poprzez szkolenia i warsztaty.

Obecnie trwają szkolenia dwóch grup w Szkole Podstawowej w Teresinie oraz jednej grupy w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.

W najbliższym czasie planowane są również w Szkole Podstawowej w Rakołupach, Publicznym Gimnazjum w Sielcu oraz Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Szkolenia przebiegają zgodnie  programem. Uczestnicy aktywnie angażują się w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone