Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szkolenie dla mieszkańców  z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019W dniu 19 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie dla zainteresowanych mieszkańców z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zasad przyznawania i rozliczania płatności oraz obsługi portalu IRZplus, która pozwala posiadaczom zwierząt na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego. W systemie tym  prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Szkolenie przeprowadziły pracownicy biura powiatowego ARiMR w Chełmie.

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone