Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnejW dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, poświęcone utworzeniu na terenie naszej Gminy spółdzielni socjalnej.

Celem utworzenia spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji.

Podczas spotkania omówiono główne kierunki prowadzenia działalności. Wśród założeń utworzenia takiej spółdzielni znalazły się przede wszystkim organizacja i obsługa ruchu turystycznego na terenie naszej Gminy, jak również działalność oświatowo – kulturalna na rzecz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych.

oprac. Judyta Mróz

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone