Gminny Zakład Komunalny
w Leśniowicach

 

 

 

 

 

Gminny Zakład Komunalny zarządza 3  ujęciami wodnymi tj:

 

-    Ujęcie wodne w Kasiłanie obejmujące wsie: Kasiłan, Sielec, Kumów Majoracki, Kumów Plebański
o czynnej długości sieci rozdzielczej 18,2 km, przyłącza do budynków w liczbie 298 o długości 8,6 km.

 

-    Ujęcie wodne Rakołupy Duże obejmujące wsie: Rakołupy Duże, Rakołupy, Plisków, Horodysko, Nowy Folwark, Rakołupy Małe,  o czynnej długości sieci rozdzielczej 15,8 km, przyłącza do budynków w liczbie 205 o długości 9,2 km.

 

-    Ujęcie  wodne Leśniowice obejmujące wsie: Leśniowice, Majdan Leśniowski, Janówka, Plisków Kolonia,  Alojzów, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce o czynnej długości sieci rozdzielczej 53,2 km, przyłącza do budynków w liczbie 538 o długości 23,9 km.

 

-    Jedną  oczyszczalnią  ścieków typu BIOKON / mechaniczno-biologiczna/ obejmująca wieś Leśniowice o długości czynnej sieci sanitarnej 2,3 km, przyłącza do budynków w liczbie 27 o długości 1,1 km.

Zadania