Gminny Zakład Komunalny
w Leśniowicach

 

 

 

 

 

Do wykonywania  zadań Zakład zatrudnia
4 pracowników  na stanowisku konserwatorów zatrudnionych tj:

 

· Pan Krzysztof Panasiuk – konserwator  ujęcia
w Kasiłanie

· Pan Ireneusz Czarkowski – konserwator ujęcia
w Rakołupach Dużych

· Pan Grzegorz Winiarczyk - konserwator ujęcia
w Leśniowicach

· Pan Krzysztof Prokop - konserwator oczyszczalni ścieków w Leśniowicach

Pracownicy