Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach został utworzony 29 grudnia 1994 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/29/94.

Siedzibą zakładu jest miejscowość Leśniowice

Przedmiotem działania zakładu jest:

-    Administrowanie siecią wodociągów.

-    Eksploatacja wodociągów gminnych i ich bieżąca konserwacja .

-    Eksploatacja oczyszczalni ścieków.

-    Naliczanie należności za pobór wody o odprowadzanie ścieków.

-    Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną a  szczególnie:

1/ oczyszczanie terenu gminy a zwłaszcza placów centralnie położonych w gminie oraz przystanków autobusowych.

Gminny Zakład Komunalny
w Leśniowicach

 

 

 

 

 

O Zakładzie