Strona Główna>>>

 


Utwardzenie placu na działce 241/3 oraz remont chodników wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec

 

W dniu 19 lipca 2010 r. w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Chełmskiej został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Utwardzenie placu na działce 241/3 oraz remont chodników wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec”. Wniosek uzyskał 23 pkt i został przekazany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W dniu 20 lipca 2010 r. został ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2010 r. W odpowiedzi na przetarg wpłynęły 4 oferty. Rozstrzygnięcia przetargu oraz wyboru wykonawcy dokonano w dniu 6 sierpnia 2010 r. Realizacja przedmiotowej inwestycji została powierzona LEGATO Sp. z o.o. w Lublinie. Podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji dokonano w dniach 9 – 10 listopada 2010 r. Wartość robót wyniosła 289 150,46 zł.

 

Zakres inwestycji obejmował:

1. Roboty przygotowawcze i ziemne: 450 m3

2. Roboty rozbiórkowe: 200 m2

3. Chodniki: 720 m2

4. Utwardzenie placu: 998 m2

5. Zjazdy na posesje: 42 m2

6. Przystanki: 2 szt.

7. Oznakowanie 8 szt.

 

Celem realizacji inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>