Strona Główna>>>

Przetargi 2015 r.

 

AKTUALNE


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.05.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica – Janówka od km 0+794 do km 1+792,5”


więcej >>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.05.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628"


więcej >>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (4.05.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na  „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak - etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300"

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (15.04.2015)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (15.04.2015)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica – Janówka od km 0+794 do km 1+792,5”

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (9.04.2015)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak – etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300”

 więcej >>>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.03.2015)


    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.”


więcej >>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.02.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holi w budynku Domu spotkań „Na pograniczu kultur""


więcej >>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.02.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.”więcej >>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (9.02.2015)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły" we wsi Nowy Folwark"


więcej >>>


Zapytanie ofertowe (04.02.2015)

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Leśniowice"

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1- specyfikacja techniczna

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

NIEAKTUALNE


Ogłoszenie o przetargu (23.01.2015)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.”

 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie art. 24 Pzp podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz  sprzętu

Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik Nr 6 do SIWZ  projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o przetargu (23.01.2015)


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „Na pograniczu kultur”

 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie art. 24 Pzp podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik Nr 6 do SIWZ oświadczenie osób o wymaganych uprawnieniach

Załącznik Nr 7 do SIWZ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załącznik nr 8 do SIWZ  - projekt umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna

Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót, zestawienie rzeczowo - finansowe zadania

Ogłoszenie o przetargu (12.01.2015)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły" we wsi Nowy Folwark”


 ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie art. 24 Pzp podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót

Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach osób

Załącznik nr 8 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 10a do SIWZ  dokumentacja techniczna

Załącznik nr 10b do SIWZ  dokumentacja techniczna

Załącznik nr 11 do SIWZ  przedmiar robót, zestawienie rzeczowo-finansowe zadania

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 10c - Projekt architektoniczno-budowlany (część opisowa)

Odpowiedzi na pytania 


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>