Czyste powietrze
Szanowni mieszkańcy!


Od 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Leśniowice obowiązuje nowy system segregacji odpadów komunalnych przedstawiony na poniższym rysunkupobierz przewodnik dla gmin >>>
jak segregować odpady >>>
Od stycznia 2018 r. zmienił się odbiorca odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice, którym jest:

Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy 49
22-175 Dorohusk

W związku z powyższym co miesiąc będą odbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane) zgodnie
z harmonogramem

Gmina Leśniowice zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 należy do Regionu Chełm. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla ww. regionu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie - Zakład Przetworzenia Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu gm. Chełm.


Z ramienia Urzędu Gminy za organizację gospodarki odpadami odpowiedzialny jest

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

pok. Nr 15 tel. 82 567 54 91
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl

  • Mirosław Kusik
  • Joanna Radelczuk

© 2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.