Strona Główna>>>

Przetargi

 

AKTUALNE


Ogłoszenie o przetargu (20.02.2013)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów – Teresin od km 0+000 do km 1+183.”

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9.1

załącznik nr 9.2

załącznik nr 9.3

załącznik nr 9.4

załącznik nr 9.5

załącznik nr 9.6

załącznik nr 9.7

załącznik nr 9.8

załącznik nr 9.9

załącznik nr 9.10

załącznik nr 9.11NIEAKTUALNEInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (18.12.2012)


na "Dowóz uczniów od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. do: - Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

więcejOgłoszenie o przetargu (07.12.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg na "Dowóz uczniów od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. do: - Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

załącznik nr 4

umowa


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (16.10.2012)


 na "Dostawę sprzętu komputerowego do szkół podstawowych Gminy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2  pn. „Indywidualizacja szansą na sukces” 2.

więcej


Ogłoszenie o przetargu (28.09.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg na "Dostawę sprzętu komputerowego do szkół podstawowych Gminy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2  pn. „Indywidualizacja szansą na sukces” 2.

więcejInformacja o unieważnieniu postępowania (28.09.2012)


Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn. zm.) informujemy, że unieważniamy postępowanie na „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół podstawowych Gminy Leśniowice" w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja szansą na sukces".

więcejOgłoszenie o przetargu (07.09.2012)


Zapytanie ofertowe na  "Zakup usług edukacyjnych dla szkół podstawowych na terenie gminy Leśniowice"

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Ogłoszenie o przetargu (07.09.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg na " Dostawę sprzętu komputerowego do szkół podstawowych Gminy w ramach projektu systemowego POKL pn. „Indywidualizacja szansą na sukces”

więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny oferty  (30.08.2012)


 na "Budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice"

więcej


Informacja o podjęciu przez zamawiającego nowych czynności  (28.08.2012)


 w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice"

więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (23.08.2012)


 na "Budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice"

więcejInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (21.08.2012)


na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Leśniowice w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja szansą na sukces"

więcejOgłoszenie o przetargu (09.08.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg nieograniczony na " Dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. „Indywidualizacja szansą na sukces”

więcej


Ogłoszenie o przetargu (09.08.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Leśniowice

ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o przetargu (07.08.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice"

więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (25.06.2012)


na dostawę pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Leśniowice

więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (25.06.2012)


na "Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim"

więcej


Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (13.06.2012)


Wyjaśnienie do SIWZ na "Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim"

więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (11.06.2012)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Rakołupy Małe"

więcej


Wynik przetargu  (11.06.2012)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Rakołupy Małe"

więcej


Ogłoszenie o przetargu (05.06.2012)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Leśniowice


ogłoszenie o przetarguOgłoszenie o zamówieniu (05.06.2012)


Ogłoszenie na dostawę pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Leśniowice


ogłoszenie o zamówieniu

wzór ofertyOgłoszenie o zamówieniu (28.05.2012)


Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim"


ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku

załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 - wykaz osób

załącznik nr 6 - przedmiar robót

załącznik nr 7 - umowaOgłoszenie o zamówieniu (14.05.2012)


Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rakołupy Małe"

ogłoszenie o zamówieniu

przedmiar robót

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku

załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 - wykaz osób

załącznik nr 8 - wzór umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19.03.2012)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Leśniowice/

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 wykaz usług

załącznik nr 4 wykaz osóbOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (03.01.2012)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych na lata 2012 - 2014".

więcejWynik przetargu  (21.12.2011)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych na lata 2012 - 2014".

więcejPrzetarg  (08.12.2011)


Gmina Leśniowice zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi obsługi bankowej na "Obsługa bankowa budżetu gminy oraz rachunków gminnych jednostek budżetowych i zamorządowych zakładu budżetowego"

treść oferty

formularz ofertowyPrzetarg  (08.12.2011)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

treść przetargu

specyfikacja

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2a do SIWZ

załącznik nr 2b do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZPrzetarg  (06.09.2011)


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy Leśniowice

więcej


Przetarg  (31.08.2011)


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Leśniowice

więcejInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (29.06.2011)


na "Udzielenie kredytu długoterminowego"

więcej


Ogłoszenie o realizacji inwestycji  (20.06.2011)


na "Zaprojektowanie i wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśniowice"

więcejWynik przetargu  (16.06.2011)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zaprojektowanie i wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice".

więcejPrzetarg  (15.06.2011)


Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego

więcejPrzetarg  (09.05.2011)


Przetarg nieograniczony
"Zaprojektowanie i wybudowanie 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśniowice"

więcejOgłosznie o udzieleniu zamówienia  (23.03.2011)


„Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00.”

więcej

 „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”

więcej


Wynik przetarg (8.03.2011)


Informacja o wyniku przetargu „Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00.”

więcej


Wynik przetarg (4.03.2011)


Informacja o wyniku przetargu „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”

więcej


Ogłoszenie (15.02.2011)


o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00.”

więcej

ogłoszenie


Ogłoszenie (15.02.2011)


o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Odnowa Centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”

więcej

ogłoszenie


Przetarg  (1.02.2011)


Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko - Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00 ”

więcej


Przetarg  (1.02.2011)


Przetarg nieograniczony „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”

więcej


Przetarg  (9.11.2010)


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Leśniowice z terenu gminy Leśniowice, powiat chełmski, woj. lubelskie

więcej

 

Przetarg  (27.09.2010)


Wykaz nieruchomości rolnych pzeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

więcej


Wynik przetargu  (12.08.2010)


Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego

więcej


Wynik przetargu  (10.08.2010)


Przetarg nieograniczony „Utwardzenie placu na działce nr 241/3 oraz remont chodnika wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec ”

więcej


Przetarg  (2.08.2010)


Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego

więcej


Przetarg  (20.07.2010)


Przetarg nieograniczony „Utwardzenie placu na działce nr 241/3 oraz remont chodnika wzdłuż tras komunikacyjnych w miejscowości Sielec ”

więcej


Przetarg  (7.07.2010)


Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego

więcej


Wynik przetargu  (8.06.2010)


Informacja o wyniku przetargu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leśniowicach w zakresie wymiany systemu napowietrzania”

więcej


Wynik przetargu  (2.06.2010)


Informacja o wyniku przetargu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec”

więcej


Przetarg  (14.05.2010)


Przetarg nieograniczony „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec”

więcej


Przetarg  (13.05.2010)


Przetarg nieograniczony „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Leśniowicach w zakresie wymiany systemu napowietrzania”

więcej


Wynik przetargu  (19.04.2010)

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków ”.

więcej


Przetarg  (29.03.2010)


Przetarg nieograniczony „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków ”.

więcej


Wynik przetargu  (17.02.2010)

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa stacji wodociągowej w Leśniowicach, budowa przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim, rozbudowa wodociągu grupowego w granicach wsi: Majdan Leśniowski, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce”.

więcej

 

Przetarg  (13.01.2010)


Przetarg nieograniczony „Przebudowa stacji wodociągowej w Leśniowicach, budowa przepompowni wody w Majdanie Leśniowskim, rozbudowa wodociągu grupowego w granicach wsi: Majdan Leśniowski, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce”.

więcejPrzetarg  (26.11.2009)

 

Przetarg nieograniczony na „Obsługę i konserwację wodociągów i oczyszczalni ścieków w Gminie Leśniowice”.

więcej

 

 

Przetarg  (1.10.2009)

 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kumowie Plebańskim

więcej

 

 

Przetarg  (16.09.2009)

 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Horodysku i Sielcu

więcej

Przetarg  (13.11.2009)

 

Przetarg nieograniczony na „Obsługę i konserwację wodociągów i oczyszczalni ścieków w Gminie Leśniowice”.

więcej

 

 

          Wynik przetargu  (03.08.2009)

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem był

przetarg nieograniczony na „Remont instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie Szkoły Podstawowej
w Rakołupach” 

więcej

 

 

Przetarg  (13.07.2009)

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane
„Remont instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie Szkoły Podstawowej w Rakołupach”

 

więcej

 

 

Przetarg  (29.05.2009)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane
„Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rakołupach”

więcej

 

 

 

Przetarg  (28.05.2009)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Plisków

więcej

 

                                    

           Wynik przetargu  (11.05.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem był

przetarg nieograniczony na "Odnowę centrum miejscowości Majdan Leśniowski"

 

więcej

 

 

                                     Wynik przetargu  (23.04.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem było zamówienia na roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębina

 

więcej

 

Przetarg  (30.03.2009)

 

Przetarg nieograniczony na "Odnowę centrum miejscowości Majdan Leśniowski"

więcej

 

 

Specyfikacja  (30.03.2009)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębina

 

więcej

 

 

Przetarg

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego i opałowego z terenu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach o łącznej ilości 16,77 m3

więcej

 

 

                                     Wynik przetargu  (31.12.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem była dostawa oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych
 

więcej

 

 

Przetarg

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Leśniowice oraz placówek oświatowych

 

więcej

 

Przetarg

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

więcej

 

 

Wynik przetargu  (15.10.2008)

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem jest budowa kompleksu boisk w ramach programu  "Moje Boisko Orlik 2012"  przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach - Etap II

 

więcej

 

Przetarg (18.09.2008)

 

o zamówieniu, którego przedmiotem jest budowa kompleksu boisk w ramach programu  "Moje Boisko Orlik 2012"  przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach - Etap II

 

więcej

 

 

Informacja

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem jest termomodernizacja i przebudowa Szkoły filialnej w Kumowie Plebańskim - Etap I

więcej

 

 

Informacja (26.08.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu którego przedmiotem jest wykonanie boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w ramach zadania "Moje Boisko Orlik 2012"

więcej

 

 

Przetarg (01.08.2008)

 

o zamówieniu, którego przedmiotem jest termomodernizacja i przebudowa Szkoły filialnej w Kumowie Plebańskim - Etap I

 

więcej

 

 

 

Przetarg (01.08.2008)

 

o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w ramach zadania "Moje Boisko Orlik 2012" - Etap I.

 

więcej

 

 

 

Przetarg (10.07.2008)

 

Informacja o wyniku przetargu  na „ Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości "Teresin"

 

więcej

 

Specyfikacja  (18.06.2008)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Teresin

 

więcej

 

Przetarg (14.05.2008)

Informacja o wyniku przetargu na dostawę piasku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce

 więcej

 

Specyfikacja  (28.03.2008)

 

Specyfikacja do przetargu na dostawę piasku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce

  więcej

 

 

Ogłoszenie (10.03.200)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Leśniowice

 więcej

Wynik przetargu  (01.04.2008)

Informacja o wyniku przetargu na zakup żużla paleniskowego wraz z dostawą w wysokości 1 500 ton.

 więcej

 

Wynik przetargu  (05.04.2008)

Informacja o wyniku przetargu na  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 więcej

 

 

Przetarg (28.02.2008)

 

      Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nieograniczony przetarg zakup żużla w ilości 1.500 t. oraz jego dostawę

 

więcej

 

Przetarg  (24.10.2007)
 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza o przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości

 więcej

 

Przetarg (02.02.2007)

 

      Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nieograniczony przetarg zakup żużla w ilości 3000 t. oraz jego dostawę do m-ści Wygnańce-Leszczany II-Maziarnia

 

pobierz


 


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>