Witamy na stronie Gminy Leśniowice


Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   
Aktualny stan pogody

 

Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice

Pogoda na wykresie


Zabytki

 

Historia

 

Strategie gminy

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Zakład Komunalny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Koło Wędkarskie
 

Jednostki podległe


Zdrowie


Oferty inwestycyjne

 

Sołectwa

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki
  
Spotkanie Świąteczno - Noworoczne
w Rakołupach


W dniu 30 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się  Spotkanie  Świąteczno - Noworoczne.


Obrady XXVI sesji VI kadencji
Rady Gminy Leśniowice


W dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie wigilijne

W dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Wójt Gminy, Skarbnik, a także kierownicy i pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych.


Spotkanie opłatkowe w Rakołupach

W dniu 19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie opłatkowe.


Narada dyrektorów szkół z terenu gminy Leśniowice

W dniu 17 grudnia 2013 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Wojewódzka Gimnazjada w Szachach Drużynowych

W dniu 17 grudnia 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim rozegrano Wojewódzką Gimnazjadę w Szachach Drużynowych


Złote Gody

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.


Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim rozegrano Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.


Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy

W dniu 12 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły sięposiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice.


II  Mikołajkowy Turniej Szachowy

W dniu 7 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie rozegrano II  Mikołajkowy Turniej Szachowy.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 6 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Wojewódzki Turniej Mikołajkowy

W dniu 1 grudnia 2013 r. w sali Starostwa Powiatowego w Lublinie odbył się Wojewódzki Turniej Mikołajkowy do 8, 10, 12, 14, 16, 18 lat i OPEN - V Memoriał Marka Łobejko.


Konferencja we Lwowie

W dniu 28 listopada 2013 r. we Lwowie na Ukrainie odbyła sie konferencja pn. "Transgraniczna kapitalizacja" zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.


Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku

W dniu 25 listopada 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sarniaku odbyło się uroczyste zebranie Koła Gospodyń Wiejskich.


Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Szachach

W dniu 25 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Szachach.


Jubileusz XX-lecia Świetlicy Wiejskiej
w Rakołupach

W dniu 22 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Jubileusz XX-lecia Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach.


Prace remontowe na obiekcie po dawnej szkole podstawowej w Kumowie Plebańskim

W dniu 21 listopada 2013 r. w miejscowości Kumów Plebański w dawnym budynku szkoły podstawowej, trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”.


Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach

W dniu 21 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyły się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach.


Spotkanie partnerów projektu

W dniu 20 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów projektu realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Nowe wiaty przystankowe

W dniu 19 listopada 2013 r. odebrane zostały kolejne dwie nowe wiaty przystankowe model EOS-S.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 18 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


„VII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową” połączone z uroczystym oddaniem placu
przy Świetlicy w Horodysku

W dniu 17 listopada 2013 r. w świetlicy w Horodysku odbyły się "VII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową" połączone z uroczystym odbiorem prac przy świetlicy w Horodysku


Obrady XXV sesji VI kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 12 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Gminne Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2013 r. na placu zgromadzeń w  Leśniowicach odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości.


IX Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej
w Szachach


W dniu 9 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się IX Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach.


Odbiór inwestycji w miejscowości Sielec

W dniu 7 listopada 2013 r. komisja w składzie Pan Mirosław Kusik, Pan Adam Dargrel oraz Pan Grzegorz Dudczak przy udziale Pana Adama Hałasa - inspektora nadzoru oraz Pana Krzysztofa Mioduchowskiego - wykonawcy dokonała odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Pamiętamy

W dniu 3 listopada 2013 r. władze gminy Pan Wiesław Radzięciak  Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach tradycyjnie jak co roku pamiętali o odwiedzeniu grobów zmarłych.


Spotkanie w sprawie zajęć tanecznych dla dzieci

W dniu 30 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie w sprawie zajęć tanecznych dla dzieci.


Ślubowanie klasy I w SP Teresin

W dniu 30 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy I w SP Rakołupy

W dniu 30 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Obrady XXIV sesji VI kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie dotyczące organizacji Gminnych Obchodów Święta Niepodległości

W dniu 28 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.


Ślubowanie klasy I w SP Sielec

W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Seminarium za nami

W dniu 24 października 2013 r. w Chełmie odbyło się seminarium oficjalnie rozpoczynające projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Ślubowanie klasy I w SP Leśniowice

W dniu 23 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Kierownictwo

W dniu 22 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


VII Międzynarodowy Turniej Szachowy
dla Dzieci i Młodzieży Puchar Roztocza

W dniu 19 października 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim odbył się VII Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży Puchar Roztocza.


"Tacy Sami - Rakołupskie spotkania z pasjami"

W dniu 19 października 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach odbyły się  warsztaty  integracyjne pn. ,,Tacy Sami – Rakołupskie spotkania z pasjami” prezentujące kulturę   polską i kulturę romską.


III Forum Kobiet Lubelszczyzny

W dniu 18 października 2013 r. w Chełmie odbyło się III Forum Kobiet Lubelszczyzny pod hasłem „Kobieta wsi w roli głównej” zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.


Szkolne Święto Pieczonego Ziemniaka

W dniu 17 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się Szkolne Święto Pieczonego Ziemniaka.


XIV Kongres Gmin Wiejskich RP w Serocku

W dniach 15 - 16  października 2013 r. w Serocku odbył się XIV Kongres Gmin Wiejskich RP.


Gminny Dzień Edukacji Narodowej
połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka

W dniu 11 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.


Warsztaty w sprawie opracowania dokumentów strategicznych i programów operacyjnych

W dniu 11 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się warsztaty w sprawie opracowania dokumentów strategicznych i programów operacyjnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.


Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”

W dniu 9 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim (...).


O łupkach na Lubelszczyźnie z udziałem przedstawicieli gminy Leśniowice

W dniu 8 października 2013 r. w Lublinie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”.


Narada dyrektorów szkół
podstawowych i gimnazjum

W dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.


Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Wykonanie usługi audytu projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym"

W dniu 4 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację zadania pn. Wykonanie usługi audytu projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym".


Nabór do Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Leśniowicach

W dniu 3 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie w sprawie naboru do Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśniowicach.


Spotkanie dotyczące badań sejsmicznych

W dniu 2 października 2013 r. przy drodze Plisków – Plisków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców oraz uczniów szkół z terenu gminy Leśniowice z firmą Chevron Polska Energy Resources, która przeprowadziła badania sejsmiczne 3D.


Spotkanie dotyczące seminarium otwierającego projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

W dniu 2 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do organizowanego seminarium w Chełmie.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 2 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Prace remontowo-budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Horodysku

Od dnia 6 września 2013 r. trwają prace remontowo – budowlane przy zagospodarowaniu terenu Wiejskiego Domu Kultury w Horodysku.


Podpisanie umowy na na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy  wiejskiej
w miejscowości Sielec"

W dniu 27 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka a Usługowym Zakładem Remontowo Budowlanym i Stolarskim reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Mioduchowskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy  wiejskiej w miejscowości Sielec”.


Konferencja inauguracyjna na Ukrainie

W dniu 27 września 2013 r. w gminie Huszcza na Ukrainie odbyła się konferencja inaugurująca  projekt  „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.


Obrady XXIII sesji VI kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 26 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

W dniu 25 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzęd Gminy Leśniowice odbyło się po raz trzeci spotkanie partnerów projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013.


Odbiór końcowy drogi w miejscowości Wierzbica

W dniu 19 września 2013 r. dokonano odbioru końcowego drogi w miejscowości Wierzbica w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbica na odcinku o długości 1093 mb.”


Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych

W dniu 17 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie pt. „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”, animujące tworzenie partnerstw lokalnych.


Dożynki Powiatowe 2013

W dniu 15 września 2013 r. w Rejowcu Fabrycznym obyły się Dożynki Powiatowe 2013.Kierownictwo

W dniu 13 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


Eliminacje gminne młodzieży 12 i 13 - letnich do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniu 13 września 2013 r. na Boisku Sportowym „Orlik 2012” w Leśniowicach odbyły się eliminacje gminne do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.


Projektowe dzieje się

W dniu 12 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego z Unii Europejskiej


Eliminacje gminne dzieci 10 i 11 - letnich do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniu 12 września 2013 r. na Boisku Sportowym „Orlik 2012” w Leśniowicach odbyły się eliminacje gminne do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.


Spotkanie w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rakołupach

W dniu 10 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania placówki.


XIX Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim

W dniu 8 września 2013 r. w Mińsku Mazowieckim odbył się XIX Festiwal Chleba, w którym udział wziął Zespół Śpiewaczy "Sielanki" z Sielca.


Narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Lesniowice

W dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Podpisanie umowy

W dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się podpisanie umowy  na realizację zadania pod nazwą  „Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w m. Horodysko".


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Lesniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Spotkanie członków Grupy Energetycznej

W dniu 3 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie członków Grupy Energetycznej z przedstawicielem firmy ENMEDIA Sp. z o. o.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

W dniu 2 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo- Samorządowe odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014.


Powitanie nowego proboszcza parafii
w Rakołupach

W dniu 1 września 2013 r. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Rakołupach podczas popołudniowej Mszy Św. odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Andrzeja Wołoszyna na urząd proboszcza.


Obrady XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Socjalnej
i Gospodarczej Rady Gminy

W dniu 22 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy.

Gminne Dożynki

W dniu 18 sierpnia 2013 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Dożynki 2013.

Kierownictwo

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy, Sekretarz oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


Warsztaty Tkackie w Sarniaku

W dniu 9 sierpnia 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku po raz czwarty odbyły się Warsztaty Tkackie.


Spotkanie partnerów projektu realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś– Ukraina

W dniu 9 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się pierwsze spotkanie partnerów  projektu  realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki.


Odbiór końcowy drogi Alojzów - Teresin

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice dokonano odbioru  końcowego inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów – Teresin od km 0+000 do km 1+183. 


Spotkanie partnerów Grupy Energetycznej w gminie Kamień

W dniu 7 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamień odbyło się spotkanie członków Grupy Energetycznej z firmą ENMEDIA Sp. z o.o. z Poznania.


Spotkanie partnerów Grupy Energetycznej

W dniu 5 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie wójtów gmin wchodzących w skład utworzonej 22 lipca br. tzw. Grupy Energetycznej powołanej w celu wspólnego zakupu energii eklektycznej.


Podpisanie umowy

W dniu 5 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisano umowę na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń Projektu Partnerskiego pn.: „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym".


Podpisanie umowy grantowej

W dniu 2 sierpnia 2013 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podpisał umowę grantową na realizacje projektu partnerskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013.


XIV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS

W dniu 28 lipca 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się XIV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS, w których udział wzięła Gmina Leśniowice.


Spotkanie dotyczące zawiązania Grupy Energetycznej

W dniu 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie wójtów gmin Białopole, Chełm, Kamień, Sawin, Żmudź oraz gminy Leśniowice w celu zawiązania Grupy Energetycznej.


Roboty drogowe na odcinku drogi Alojzów - Teresin

W dniu 19 lipca 2013 r. na odcinku drogi gminnej Alojzów – Teresin prowadzone są roboty drogowe związane z wykonaniem podbudowy pod położenie wierzchniej warstwy jezdnej z asfaltu.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 18 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami"

W dniu 14 lipca 2013 r. na Placu Targowym w Wojsławicach odbył się Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami".


Spotkanie organizacyjne

W dniu 12 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Konkursu Kulinarnego „Ocalić od zapomnienia – kultywowanie tradycji kulinarnych na terenie gminy Leśniowice”.


Spotkanie w sprawie przebudowy drogi
w miejscowości Wierzbica

W dniu 10 lipca 2013 r. Wójt Gminy Pan Wiesław Radzięciak spotkał się z przedstawicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma oraz inspektorem nadzoru realizowanej inwestycji pn. „Budowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”.


Odpust Parafialny w Kumowie Plebańskim

W dniu 7 lipca 2013 r. w kościele parafialnym ku czci Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim obchodzono uroczystość odpustową.


Pożegnanie Księdza Andrzeja Walencika

W dniu 7 lipca 2013 r. po pięciu latach posługi kapłańskiej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Księdza Kanonika Andrzeja Walencika.


X Ogólnopolski Turniej Szachowy

W dniu 6 lipca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się X Ogólnopolski Turniej Szachowy.


Przebudowa drogi gminnej na odcinku Alojzów - Teresin

W dniu 4 lipca 2013 r. na odcinku Alojzów– Teresin rozpoczęły się roboty drogowe przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudową drogi gminnej nr 104981L Alojzów-Teresin od km 0+00 do km 1+183”.


VII Powiatowe zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

W dniu 30 czerwca 2013 r. na stadionie sportowym w Wierzbicy odbyły się VII Powiatowe zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, w których uczestniczyło 16 drużyn z powiatu chełmskiego.


Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu sportowego "Astra" Leśniowice

W dniu 29 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu Sportowego "Astra".


Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Gminne Zakończenie  Roku Szkolnego.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach.


Goście z Rumunii

W dniu 25 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z przedstawicielami okręgu Vaslui w Rumunii, na czele z burmistrzem miasta Vaslui.


Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Andrzeja Walencika

W dniu 24 czerwca 2013 r. w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach odbył się odpust parafialny połączony z Jubileuszem 25-lecia święceń kapłańskich księdza kanonika Andrzeja Walencika.


Podpisanie umowy na modernizację drogi
w miejscowości Wierzbica

W dniu 19 czerwca 2013 r. w Urzedzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizacje inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica.


V Ogólnopolski Zjazd Kresowian z Ziemi Lubomelskiej
i Wołynia

W dniach 14 - 16 czerwca 2013 r. w Darłowie i w Dąbkach nad morzem odbył się V Ogólnopolski Zjazd Kresowian z Ziemi Lubomelskiej i Wołynia.


Profilaktycznie w szkołach

W dniach 10 - 17 czerwca 2013 r. odbyły się spektakle profilaktyczne przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa, które adresowane były dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy


„Lubelskie Lato 2013” w Wierzchowiskach

W dniu 16 czerwca 2013 r. w Wierzcho- wiskach koło Lublina odbyły się I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013”.


Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury.


"Leśniowice jakie cudne..."

W dniu 13 czerwca 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się podsumowanie Gimnazjalnego Projektu Edukacyjnego klas drugich pt: „Leśniowice, jakie cudne…”.


Kierownictwo

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych badań geologicznych

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne nt. badań geologicznych 3D, które zostaną przeprowadzone na terenie gminy Leśniowice przez Geofizykę Toruń na zlecenie firmy Chevron Polska.


Posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego „Astra”
w Leśniowicach

W dniu 10 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach.


Obrady XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 6 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


XVII Nadbużańskie Święto Pszczoły w Okszowie

W dniu 2 czerwca 2013 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyło się XVII Nadbużańskie Święto Pszczoły.


Gminny Dzień Dziecka i Sportu

W dniu 31 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach i na boisku sportowym Orlik odbył się Gminny Dzień Dziecka i Sportu, podczas którego przeprowadzono zawody sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.


Powiatowe Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu

W dniu 26 maja 2013 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe i Gminny Dzień Samorządu.


Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla mieszkańców Gminy Leśniowice

W dniu 26 maja 2013 r. odbył się Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla mieszkańców Gminy Leśniowice.


Narada z dyrektorami szkół z terenu Gminy Leśniowice

W dniriu 22 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


"Stop szaleńcom drogowym"

W dniu 21 maja 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu przeprowadzono akcję „Stop szaleńcom drogowym”.


Posiedzenie Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 21 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Rakołupach

W dniu 20 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Rakołupach odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły.


Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Rejowcu

W dniu 19 maja 2013 r. w Rejowcu odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Laureatki „Bazgroła 2013” z Teresina!

Paulina Poznańska i Klaudia Palczyńska, uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie zostały laureatkami 4 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Bazgroł”.


Narada kierownictwa urządu

W dniu 16 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzedu.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 15 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice.


Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 14 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wspólne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Zarządu OSP Leśniowice

W dniu 7 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach i Zarządu OSP Leśniowice.


Święto Flagi Narodowej w Żółtańcach

W dniu 3 maja 2013 r. w Dworku w Żółtańcach odbyło się Święto Flagi Narodowej.


Gminny Dzień Strażaka połączony z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 1 maja 2013 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z 222 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Organizacja Gminnego Dnia Dziecka i Sportu oraz Festynu Sportowo – Rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy Leśniowice

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnego Dnia Dziecka i Sportu oraz Festynu Sportowo – Rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy Leśniowice.


VIII Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kamień

W dniu 27 kwietnia 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Koczowie rozegrano VIII Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kamień.


Szczęśliwy finał akcji poszukiwania nowego domu dla dwóch piesków

W dniu 23 i 25 kwietnia 2013 r. dwie bezdomne suczki, które błąkały się wcześniej w miejscowości Leśniowice Kol. znalazły nowy dom.


Kierownictwo

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


III Festiwal  Ludowy ,,Z Kulturą i o Kulturze”
w Łopienniku Górnym

W dniu 20 kwietnia 2013 r. w Hali Sportowej w Łopienniku Górnym odbył się III Festiwal Ludowy "Z Kulturą i o Kulturze”.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice.


Spotkanie Koła Tkackiego w Sarniaku

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku odbyło się spotkanie Pań z KGW w Sarniaku, które aktywnie rozwijają swoje umiejętności tkackie.


Kolejne środki na drogi w gminie Leśniowice

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisano umowę i przekazano plac budowy na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104981L Alojzów - Teresin od km 0+000 do km 1+183".


Narada z dyrektorami szkół

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada z dyrektorami szkół z terenu gminy zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.


Badania mammograficzne

W dniu 10 kwietnia 2013 r. na placu przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu NFZ.


Wojewódzki Turniej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum nr 7 w Lublinie odbył się Wojewódzki Turniej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty.


VII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień "TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA"

W dniu 7 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się VII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień "TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE WYGRYWA"


Finał Wojewódzki "Złotej Wieży"

W dniu 6 kwietnia 2013 r. w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim odbył się Finał Wojewódzki "Złotej Wieży".


Podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej projektu pn. "Współpraca Polsko- Ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym".


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 3 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Powiatowy Turniej Szachowy o "Złotą Wieżę"

W dniu 2 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o "Złotą Wieżę".


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP

W dniu 2 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Obrady XX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się obrady XX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca Polsko-Ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym"

         W dniu 25 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca Polsko- Ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym".

X Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego
w Szachach

         W dniu 23 marca 2013 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbyły się X Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.

Droga Krzyżowa w intencji kanonizacji Jana Pawła II

         W dniu 22 marca 2013 r. przed Urzędem Gminy w Leśniowicach odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa w intencji kanonizacji Jana Pawła II zakończona ucałowaniem relikwii.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej oraz Komisji Gospodarczej

W dniu 20 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice.

Kierownictwo

W dniu 19 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.


Walne zebrania sprawozdawcze OSP

W dniach 9 -16 marca 2013 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Kurs chemizacyjny dla rolników

W dniach 4 - 5 i 13 - 14 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


Kierownictwo

W dniu 5 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kierownictwo zorganizowane przez Sekretarz Gminy Panią Joannę Jabłońską.


IV finałowa runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 1 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się IV finałowa runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Obrady XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Powiatowy Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Podstawowych Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 27 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Podstawowych Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Spotkanie organizacyjne w sprawie Drogi Krzyżowej

W dniu 26 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej w intencji kanonizacji Jana Pawła II.


Spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla rolników

W dniu 26 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla rolników z terenu gminy Leśniowice.


Kampania Sprawozdawcza w OSP

W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Zebrania sołeckie

W dniach 20 - 22 lutego 2013 r. na terenie Gminy Leśniowice odbyły sie zebrania sołeckie z mieszkańcami.


Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W dniach 20 lutego 2013 r. na Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Szkolenie dla rolników w Rakołupach

W dniach 18 - 22 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyły się szkolenia dla rolników z terenu gminy Leśniowice pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne”.


Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach

W dniu 16 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach.


Spotkanie podsumowujące w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniu 15 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości, u których w 2012 r. wykonane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Spotkanie z twórcami ludowymi

W dniu 13 lutego 2013 r. w ramach odbywających się ferii zimowych w Publicznej Bibliotece w Leśniowicach zorganizowano spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy.


III Runda Turnieju Brydża Towarzyskiego

W dniu 8 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się III runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Zebranie z rodzicami uczniów

W dniu 5 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Bożena Jurczuk wz. Dyrektora Szkoły, rodzice uczniów i nauczyciele.


II Runda Turnieju Brydża Towarzyskiego

W dniu 2 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Spotkanie organizacyjne dotyczące baszty w Sielcu

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie sporządzenia ekspertyzy stanu zachowania zabytkowej nieruchomości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy resztek umocnień w Sielcu.


Narada dyrektorów szkół z terenu Gminy Leśniowice

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


TVP Lublin w Szkole Podstawowej w Rakołupach

W dniu 29 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach ponownie gościliśmy TVP Lublin w związku z funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe na terenie Gminy Leśniowice.


Goście z TVP Lublin w Gminie Leśniowice

W dniu 28 stycznia 2013 r.w Horodysku na terenie Gminie Leśniowice gościła TVP Lublin w związku z organizowaną debatą na temat wpływu wydobycia gazu ziemnego z łupków.


III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 25 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 25 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.


Spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca Polsko-Ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym"

W dniu 23 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca Polsko- Ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym".


XIX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W dniu 20 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbył się XIX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


I Runda Turnieju Brydża Towarzyskiego

W dniu 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie organizacyjne oraz I Runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Zasłużona emerytura

W dniu 9 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Haliny Chmielewskiej, wieloletniej Naczelniczki Poczty Polskiej w Leśniowicach, która przeszła na zasłużoną emeryture.


Kierownictwo

W dniu 3 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.


 


Do Góry

                              © 2001-2012 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.