Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   Historia gminy Leśniowice

Zabytki

  

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy

Piękna nasza gmina z lotu ptaka


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo

Obwody łowieckie


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 
 

Archiwum 2018 r.
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.


Obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Jasełka w szkołach

W dniach 19 - 21 grudnia 2018 r. zgodnie z tradycją we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice odbyły się jasełka.


Pożar w Leśniowicach Kolonii

W dniu 19 grudnia 2018 r. w miejscowości Leśniowice Kolonia wybuchł pożar w  wyniku czego uległo częściowe zniszczenie wnętrza domu.


Spotkanie Wigilijne w Rakołupach

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Wigilijne.


Spotkanie opłatkowe w Publicznym Gimnazjum
w Sielcu

W dniu 18 grudnia 2018 r. Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Sielcu.


Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniu 16 grudnia 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Redakcję „Nowego Tygodnia”.


Obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


VIII Gala Piłkarska Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Chełmie odbyła się VIII Gala Piłkarska Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


Mikołajkowe spotkania

W dniu 6 grudnia 2018 r. w roli św. Mikołaja Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedziła uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Leśniowice, by poczęstować ich słodkościami.


Próbny egzamin gimnazjalny 2018!

W dniach 4 - 6 grudnia 2018 r. 19 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało próbny test gimnazjalny.


Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły” została oddana do użytku

W dniu 28 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Obiekty małej architektury – Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły”.


Mamy kolejne dofinansowanie na przebudowanie drogi w naszej gminie

W dni 26 listopada 2018 r. Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018

W dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018.


Obrady I sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Teresa Szkałuba wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o ich wyborze.


XIV Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej

W dniu 18 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XIV Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej.


100 lat Niepodległej w Leśniowicach

W dniu 11 listopada 2018 r. odbyły się Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Tradycyjnie pamiętamy o zmarłych

W dniu 5 listopada 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL i z Panem Jackiem Stańkowskim  z-cą Kierownika USC, tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy


Z wizytą u nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy

W dniu 7 listopada 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice i z Panem Jackiem Stańkowskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2018 roku.


Pierzaki Kumowskie w mediach ogólnopolskich

W dniu 4 listopada 2018 r. w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne pod tytułem 'Pierzaki Kumowskie" w wykonaniu zespołu ludowego Kumowianki.


Oddano do użytku 17 kompletów instalacji fotowoltaicznych

W dniu 31 października 2018 r. dokonano odbioru 17 kompletów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Leśniowice zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Teresin

W dniu 30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Rakołupy

W dniu 26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Leśniowice

W dniu 25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Gmina Leśniowice w czołówce!
Ranking wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017

Miło nam poinformować, że nasza Gmina jest absolutnym liderem w powiecie, 10 miejsce w województwie i 37 w kraju w pozyskiwaniu europejskich środków finansowych.

Według najnowszego rankingu samorządowej gazety Wspólnota w latach 2014 - 2017 zajęliśmy 10 miejsce w województwie i 37 w kraju. Ranking gmin od strony 30 w poniższym linku.


Oficjalne przekazanie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycji w postaci wymiany bram garażowych dla jednostek OSP

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakołupach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Alojzowie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycje w postaci wymiany bram garażowych.


Posiedzenie zespołu projektowego oze

W dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się  posiedzenie zespołu projektowego oze z przedstawicielami wykonawców i inspektorem nadzoru.


Spotkanie pn.”Odblaskowa gmina"

W dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie pn.”Odblaskowa gmina”.


Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Sielec

W dniu 11 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 11 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych oddzielnie dla komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Kolejny sukces liderów pozyskania środków europejskich

W dniu 10 października 2018 r. otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość, że Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 26 września 2018 r. zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania. Nasz projekt: pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Leśniowice" po ocenie znalazł się na 11 miejscu w rankingu i uzyskał 2 miliony dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zmodernizujemy 6 kolejnych obiektów i są to: świetlice wiejskie w Leśniowicach, Kasiłanie, Pliskowie i Poniatówce oraz Publiczne Gimnazjum w Sielcu i budynek mienia w Kumowie Majorackim.

Kolejny odcinek drogi oddany do użytku

W dniu 10 października 2018 r. został oddany kolejny odcinek drogi gminnej  Sielec – Kumów Majoracki – Kumów Plebański o długości 1,565 km.


Konkurs "Rolnik Lubelszczyzny 2018" rozstrzygnięty

W dniu 6 października 2018 r. w Lublinie podczas targów Best Berries rozstrzygnięto konkurs ''Rolnik Lubelszczyzny 2018", w którym nagrodzony został Pan Kamil Chęć z Poniatówki w kategorii produkcja zwierzęca.


I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 5 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy

W dniach 4 - 5 października 2018 r. odbył się kolejny cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyłsy się w sołectwach: Wierzbica i Kumów Majoracki.


Złote Gody u Państwa Berkowskich

W dniu 4 października 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika USC odwiedzili rodzinę Państwa Berkowskich.


Spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze

W dniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem WFOŚiGW, którego tematem było omówienie Programu Czyste Powietrze.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


II spotkanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

W dniu 2 października 2018 r. odbyło się II spotkanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.


Odbiór wyremontowanej Świetlicy wiejskiej
w Wierzbicy

W dniu 2 października 2018 r. dokonano kolejnego odbioru wyremontowanej Świetlicy wiejskiej w Wierzbicy.


Zebrania wiejskie w sołectwach

W dniach 24 - 28 września 2018 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Sarniak, Teresin i Leśniowice.


Obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się ostatnie obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice a Riwne na Ukrainie

W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego.


Ruszył montaż kolektorów

W dniu 18 września 2018 r. w gminie Leśniowice rozpoczęto instalację kolektorów słonecznych zgodnie z przedstawionym harmonogramem instalacji wg. miejscowości.


Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie uczestników projektu Liderzy kooperacji

W dniu 17 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne pn. „Liderzy kooperacji”.


Świetlice w Majdanie Leśniowskim i Janówce już po odbiorze

W dniu 17 września 2018 r. dokonano odbioru remontów dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Majdan Leśniowski i Janówka. Liczymy, że inwestycja wpłynie na zwiększenie integracji mieszkańców.


Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy

W dniach 14 - 16 września 2018 r. odbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów.


Kierownictwo

W dniu 13 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Narodowe czytanie 2018

W dniu 8 września 2018 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się siódma edycja Narodowego Czytania.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.


Uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, która odeszła na zasłużoną emeryturę.


Narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum

W dniu 28 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum.


Badania mammograficzne

W dniu 24 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Podpisanie umowy na zakup sprzętu ratowniczego

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice a Ministrem Sprawiedliwości działającym jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie w wysokości 24 552,00 zł sprzętu ratowniczego.


Gminne Dożynki 2018

W dniu 19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018".


Badania mammograficzne

W dniu 17 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były kolejne bezpłatne badania mammograficzne.


Podpisanie umów na projekt pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”

W dniach 13 - 14 sierpnia 2018 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami poszczególnych części zamówienia na realizację projektu partnerskiego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”.


Narada kierownictwa i pracowników urzędu

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu połączona z naradą pracowników z Wójtem Gminy.


Budynek urzędu został odnowiony

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Malowanie dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy Leśniowice”.


Obrady XXV sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 9 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Badania mammograficzne

W dniu 8 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg
w miejscowości Sielec

W dniu 6 sierpnia 2018 r. dokonano komisyjnego odbioru kolejnego zadania drogowego tj. modernizację dwóch odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sielec o łącznej długości 991 mb.


Warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”

W dniach 27 - 28 lipca 2018 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy odbyły się warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”.


Trwają prace remontowe w świetlicach wiejskich

W dniu 26 lipca 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice dokonał oceny postępu prac remontowych prowadzonych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Leśniowice.


Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące OZE

W dniu 25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z wykonawcami, inspektorem nadzoru i mieszkańcami, uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.


XII  Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową

W dniu 21 lipca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbyły się  XII  Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2018

W dniu 18 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2018.


Podpisanie umowy na remont świetlic wiejskich

W dniu 17 lipca 2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę na remont świetlic w Wierzbicy, Janówce, Alojzowie, Wygnańcach i Kumowie Majorackim.


XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”

W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym  w Horodle, odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”.


Budowa drogi gminnej łaczącej Kumów Plebański i Sielec

W dniu 5 lipca 2018 r. kontynuujemy budowę kolejnej drogi Sielec - Kumów Plebański i zrealizujemy ją na całym odcinku.


III Rajd Gwiaździsty Malowniczy Wschód

W dniu 30 czerwca 2018 r. odbył się III Rajd Gwiaździsty Malowniczy Wschód z udziałem reprezentacji naszej gminy.


Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”
nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”

W dniu 30 czerwca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbył się Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”.


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.


Podpisanie umowy na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu  "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”.


Podpisanie umowy na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie  Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”.


Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Chełmskim Domu Kultury, odbyła się po raz drugi Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Sukces młodej śpiewaczki

W dniach 23 - 24 czerwca 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Kolejny odcinek zmodernizowanej drogi oddany

W dniu 21 czerwca 2018 r. w miejscowości Rakołupy Małe oddano do użytku kolejny zmodernizowany odcinek drogi o długości 500 mb.


Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Leśniowicach odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018.


Mieszkańcy Sielca już korzystają z nowej drogi

W dniu 21 czerwca 2018 r. dokonano oględzin robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec od km 0+000 do km 0+691”.


XV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się XV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum.


Projekt na OZE uratowany!

W dniu 12 czerwca 2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na OZE!!! Przed nami teraz podpisanie umowy z wykonawcami i przystępujemy do realizacji projektu. W Międzyczasie pracujemy nad zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim dostosowującej do zaistniałej sytuacji. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla 234 rodzin, które zostały w projekcie!!


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"

W dniu 7 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii".


Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu   „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"

W dniu 6 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii".


XXII Nadbużańskie Święto Pszczoły

W dniu 3 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyło się XXII Nadbużańskie Święto Pszczoły.


Gminny Dzień Dziecka i Sportu

W dniu 1 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Dziecka i Sportu.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu maju 2018 r.

 • Pastuszak Adrian, syn Renaty i Piotra,
 • Słowainek Laura, córka Żanety i Krystiana,
 • Głaz Michał, syn Katarzyny i Łukasza.
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu maju 2018 r.

 • Śp. Bis Eleonora z Pliskowa, zm. 5.05.2018 r., lat 86,
 • Śp. Tołysz Wanda z Sielca, zm. 11.05.2018 r., lat 50
 • Śp. Szponar Justyna z Politówki, zm. 23.05.2018 r., lat 73.
Niech spoczywają w pokoju
Jesteśmy solidarni!

W dniu 29 maja 2018 r. komisja powołana przez Wójta Gminy podsumowała zbiórkę środków finansowych przeprowadzoną w dniach od 20 kwietnia do 22 maja 2018 r. dla dwóch rodzin z miejscowości Politówka poszkodowanych w pożarze.


Prace budowlane na zadaniu pn.: Modernizacja drogi publicznej  w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”

W dniu 29 maja 2018 r. w miejscowości Rakołupy Małe trwają prace budowlane na zadaniu pn.: Modernizacja drogi publicznej  w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 27 maja 2018 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.


 „Rodzinna Majówka” pod Dębem „Zygmuntem”

W dniu 27 maja 2018 r. w Kumowie Majorackim odbył się Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”.


Obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 24 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


XX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 13 maja 2018 r. w Nowinach gościły zespoły śpiewacze i soliści z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 9 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gminny Dzień Strażaka połączony z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 1 maja 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka, połączony z zawodami sportowo – pożarniczymi jak również z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Kusz Kacper, syn Aleksandry i Piotra, ur. 5.04.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Śp. Kapica Aniela z Alojzowa, zm. 12.04.2018 r., lat 87
 • Śp. Wilkos Janina z Leśniowic, zm. 21.04.2018 r., lat 89
Niech spoczywają w pokoju
Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.


Podpisanie umowy na modernizacje drogi w Rakołupach Małych

W dniu 30 kwietnia 2018 r.Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Rakołupy Małe - etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości".


Spotkanie dotyczące choroby wirusowej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF)

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w związku w wystąpieniem na terenie gminy Leśniowice choroby zakaźnej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF).


Egzamin gimnazjalny 2018: to już przedostatni raz!

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. 41 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Badania mammograficzne

W dniu 20 kwietnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.


Pracownicy ARiMR pomogli wypełnić wnioski na dopłaty obszarowe

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie pomagali rolnikom z terenu naszej gminy przy wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe.


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


99 urodziny mieszkanki naszej gminy!

Dzień 17 kwietnia 2018 r. był szczególnym dniem dla Pani Stanisławy Dziurzyńskiej z Majdanu Leśniowskiego.


Groźny pożar, duże straty

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w miejscowości Politówka w godzinach porannych miał miejsce pożar, który pomimo podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej straży pożarnej objął dwa gospodarstwa.


Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarczej

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w gminie Leśniowice miało miejsce posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury

W dniu 11 kwietnia 2018 r. startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 150 tysięcy osób, w tym uczniowe ze szkół z terenu naszej gminy.


Spotkanie organizacyjne dotyczące Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 6 - 8 kwietnia 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2018 r.

 • Dudczak Zofia, córka Katarzyny i Grzegorza, ur. 3.03.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Jakubowski Erwin, syn Marty i Roberta, ur. 10.03.2018 r., zam. Politówka
 • Mielniczuk Marcel, syn Iwony i Daniela, ur. 19.03.2018 r., zam. Rakołupy
 • Sitarz Nikodem, syn Agaty i Grzegorza, ur. 19.03.2018 r., zam. Poniatówka 
 • Krzysztoń Martyna, córka Jolanty i Emila, ur. 28.03.2018 r., zam. Majdan Leśniowski
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu marcu 2018 r.

 • Śp. Szpak Maria z Poniatówki, zm. 2.03.2018 r., lat 94
 • Śp. Kowalska Mieczysława z Pliskowa, zm. 6.03.2018 r., lat 87
 • Śp. Opas Edward z Kumowa Plebańskiego, zm. 9.03.2018 r., lat 71
 • Śp. Kutryj Stanisław z Alojzowa, zm. 10.03.2018 r., lat 92
 • Śp. Kraczkowska Marianna z Kasiłanu, zm. 19.03.2018 r., lat 99
 • Śp. Roszkowska Władysława z Nowego Folwarku, zm. 26.03.2018 r., lat 93
 • Śp. Adamczuk Zdzisława z Horodyska, zm. 30.03.2018 r., lat 80
 • Śp. Kudoń Maria z Sielca, zm. 31.03.2018 r., lat 65
Niech spoczywają w pokoju
Narada kierownictwa urzędu

W dniu 27 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II

W dniu 25 marca 2018 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II.


Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia

W dniu 25 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się po raz kolejny Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia.


XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 24 marca 2018 r. w Białopolu odbyły się XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Podpisanie umów na modernizację dwóch odcinków dróg

W dniu 23 marca 2018 r. w zostały podpisane dwie umowy na modernizacją dwóch odcinków dróg o długości 691 metrów oraz  300 metrów w miejscowości Sielec.


XXIII obrady sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Przetarg na OZE ogłoszony

W dniu 20 marca 2018 r. po zakończeniu prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu „Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 16 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet. 


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Lesniowice

W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 15 marca 2018 r.Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Kierownictwo

W dniu 12 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Szkolenie z zasad i wymogów wybranych pakietów działania rolno- środowiskowo- klimatycznego

W dniu 12 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie.


XII Otwarty Turniej o Puchar
Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ"

W dniu 11 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się XII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ".


Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach

W dniu 10 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach.


Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Podsumowanie współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach z Bankiem Żywności w Lublinie

W ciągu 2017 r. ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, przekazano 16 453 kg artykułów żywnościowych 290 najbardziej potrzebującym osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy.


Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

W dniu 1 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu lutym 2018 r.

 • Blacha Nina, córka Natali i Patryka, ur. 16.02.2018 r., zam. Kumów Plebański
 • Koziej Estera, córka Moniki i Jarosława, ur. 26.02.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu lutym 2018 r.

 • Śp. Sidoruk Mariusz z Leśniowic, zm. 3.02.2018 r., lat 57
 • Śp. Kaluźniak Krzysztof z Pliskowa, zm. 4.02.2018 r., lat 56
 • Śp. Koguciuk Wiktor z Pliskowa, zm. 10.02.2018 r., lat 88
 • Śp. Dyć Józef z Sielca, zm. 21.02.2018 r., lat 77
 • Śp. Kusz Janina z Wierzbicy, zm. 22.02.2018 r., lat 70
Niech spoczywają w pokoju
Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Kolejny krok w realizacji projektu
„Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 23 lutego 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok w realizacji projektu „Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii” wyłaniając w przetargu i podpisując umowę na aktualizację dokumentacji i nadzór inwestorski.


Koncert charytatywny
w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie

W dniu 18 lutego 2018 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie odbył się Koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie wielodzietnej rodziny Państwa Cichockich.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się III runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzedu

W dniu 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gala podsumowująca Plebiscyt
„Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego”

W dniu 9 lutego 2018 r. w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego” zorganizowany przez Redakcję Super Tygodnia Chełmskiego oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.


Ferie dla dzieci z terenu naszej gminy

W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach zorganizowano ferie dla dzieci z terenu gminy Leśniowice.


„Choinka Noworoczna” u seniorów

W dniu 4 lutego 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Leśniowskim odbyła się „Choinka Noworoczna” zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach.


I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu styczniu 2018 r.

 • Bielak Błażej, syn Izabeli i Patryka, ur. 6.01.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Panasiuk Maria, córka Anety i Rafała, ur. 15.01.2018 r., zam. Kasiłan
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w styczniu 2018 r.

 • Śp. Biernacki Piotr z Kumowa Majorackiego, zm. 3.01.2018 r., lat 56
 • Śp. Kowalczuk Józefa z Alojzowa, zm. 3.01.2018 r., lat 91
 • Śp. Sawa Aleksandra z Sarniaka, zm. 19.01.2018 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące instalacji OZE

W dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy zostali wyłonieni z listy rezerwowej do podpisania umowy na montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.


XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Rejowcu odbył się XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Wieczór poezji Diany Cichockiej

W dniu 21 stycznia 2018 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim odbył się wieczór poezji Diany Cichockiej, promujący tomik wierszy „Pod moim niebem”.


Spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka

W dniu 13 stycznia 2018 r. w Wojsławicach odbył się III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka.


Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice

W dniu 12 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice.


Wspieramy WOŚP!

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach zorganizowano koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Pieski znalazły swój dom

Urząd Gminy Leśniowice informuje, że 2 psy odłowione w dniu 3 stycznia 2018 r. w  miejscowości Dębina gm. Leśniowice zostały przekazane do adopcji nowym właścicielom.


Spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego

W dniu 11 stycznia 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się  spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego.


Święty Wieczór w Dworku „Pan Tadeusz”
w Żółtańcach

W dniu 7 stycznia 2018 r. w  Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach, odbył się X jubileuszowy Święty Wieczór.


Powiatowe Spotkanie Opłatkowe

W dniu 5 stycznia 2018 r. w hali MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Starostę Chełmskiego.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.