Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   

Zabytki

 

Historia

 

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Placówki oświatowe


Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe


Zdrowie

Czyste powietrze

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 

 

Archiwum 2017 r.
Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu grudniu 2017 r.

 • Kowal Gabriela, córka Iwony i Bartłomieja, ur. 15.12.2017 r., zam. Rakołupy Duże
 • Dobrzańska Hanna, córka Sylwi i Pawła, ur. 18.12.2017 r., zam. Sarniak
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w grudniu 2017 r.

 • Śp. Stępniewska Celina z Sarniaka, zm. 11.12.2017 r., lat 88
 • Śp. Nafalski Józef z Kumowa Majorackiego, zm. 25.12.2017 r., lat 88
 • Śp. Wojtas Leokadia z Alojzowa, zm. 25.12.2017 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Obrady XXII sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Jasełka w szkołach

W dniach 20 - 22 grudnia 2017 r. zgodnie z tradycją we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice odbyły się jasełka.


Spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią Gminną

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią Gminną.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 21 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Podpisanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy

W dniu 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice oraz ich transport.


XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego.


Spotkanie opłatkowe u Super Babek

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbył sie Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez KGW Super Babki.


Wizytacja podczas budowy drogi powiatowej Janówka - Rakołupy

W dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Leśniowice realizowany jest kolejny odcinek drogi relacji Janówka – Rakołupy o długości ponad 3 km.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 13 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


Z wizytą u najmłodszych mieszkańców
naszej gminy

W dniu 8 grudnia 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice i z Panem Jackiem Stańkowskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2017 roku.


Mikołajki z „Super Babkami”

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, zgodnie z Mikołajkową tradycją grupa „Super Babki” przygotowała spotkanie dzieci z Mikołajem.


Spotkanie z mieszkańcami dotyczące
instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych

W dniu 6 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na montaż instalacji solarnych lub fotowoltaicznych.


Narada kierownictwa

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu listopadzie 2017 r.

 • Iwaniszczuk Bartosz, syn Pauliny i Michała, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Podgórski Krystian, syn Martyny i Łukasza, ur. 7.11.2017 r., zam. Sielec
 • Adamczuk Karolina, córka Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Adamczuk Cyprian, syn Eweliny i Marcina, ur. 20.11.2017 r., zam. Janówka
 • Jurczyk Amelia, córka Kateryny i Jacka, ur.21.11.2017 r., zam. Rakołupy
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w listopadzie 2017 r.

 • Śp. Krupa Jadwiga z Alojzowa, zm. 7.11.2017 r., lat 64
 • Śp. Barcicka Stanisława z Pliskowa-Kolonii, zm. 12.11.2017 r., lat 85
 • Śp. Janicka Maria z Kasiłanu, zm. 12.11.2017 r., lat 94
 • Śp. Łuczkiewicz Paweł z Rakołup, zm. 26.11.2017 r., lat 35
Niech spoczywają w pokoju
„Święta tuż, tuż… - przygotowujemy ozdoby

W dniu 29 listopada 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się kolejne spotkanie „Super Babek”.


Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego
ds. Rewitalizacji

W dniu 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice spotkał się Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji.


Obrady XXI sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice .


Podpisanie umowy na instalacje i montaż kolektorów

W dniu 27 listopada 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym 273 systemów OZE - kolektory słoneczne i kolektorów fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzania wody.


Działania towarzyszące z warsztatów edukacji ekonomicznej

W dniu 23 listopada 2017 r. w „Domu spotkań na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się działania towarzyszące z warsztatów edukacji ekonomicznej.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 23 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XIII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej

W dniu 18 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XIII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej.


Szaleństwo naleśnikowo - piernikowe

W dniu 15 listopada 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim KGW „Super Babki” zorganizowało spotkanie kulinarne.


"Pierzaki kumowskie" w wykonaniu naszego zespołu „Kumowianki”

W dniu 12 listopada 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miał miejsce pokaz ludowy związany z tradycją Pierzaka.


Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017

W dniach 11 - 12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbyła się kolejna edycja Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017.


Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach

W dniu 3 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.


Pamiętamy o zmarłych

W dniu 2 listopada 2017 r. Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy wraz z Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL oraz Panem Jackiem Stańkowskim z-cą Kierownika USC, jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu październiku 2017 r.

 • Błachnia Kamil, syn Iwony i Janusza, ur. 7.10.2017 r., zam. Kumów Plebański
 • Ilasz Hubert, syn Anny i Tomasza, ur. 9.10.2017 r., zam. Alojzów
 • Barcicki Krzysztof, syn Anny i Wiesława, ur. 13.10.2017 r., zam. Plisków-Kolonia
 • Głowacki Marcel, syn Aleksandry i Adriana, ur. 21.10.2017 r., zam. Poniatówka
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w październiku 2017 r.

 • Śp. Tyszkiewicz Andrzej z Kumowa Plebańskiego, zm. 19.10.2017 r., lat 71
Niech spoczywają w pokoju
Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Teresin

W dniu 31 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Sielec

W dniu 27 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Leśniowice

W dniu 26 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Rakołupy

W dniu 25 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Szkolenie dotyczące zagrożeń oraz niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą  praca na wsi

W dniu 18 października 2017 r. w Domu Spotkań „Na Pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się szkolenie dla kobiet i dzieci.


Seminarium pn: "Nawierzchnie betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązania dla dróg Lubelszczyzny"

W dniu 17 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się seminarium  pn. „Nawierzchnie betonowe- trwałe i niezawodne rozwiązania dla dróg Lubelszczyzny”, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


Gmina Leśniowice ponownie w czołówce!

Miło nam poinformować, że Gazeta Wspólnota opublikowała kolejny ranking Liderów inwestycji, w której nasza gmina utrzymuje wysokie nakłady inwestycyjne na mieszkańca. Według rankingu w skali kraju daje nam to 101 miejsce, 12 w województwie i I w powiecie! Cieszymy się, że przy tak małym budżecie gminy potrafimy pomnożyć nasze pieniądze czyli skutecznie pozyskać środki zewnętrzne. Ranking gmin zaczyna się od strony 34.


pobierz ranking Liderów Inwestycji >>>
Kierownictwo urzędu

W dniu 16 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.


Wieczór poetycki Jarosława Smaleja

W dniu 15 października 2017 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim mieliśmy niesamowitą okazję zobaczyć skrawek duszy naszego rodzimego poety – Jarosława Smaleja. 


Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.


Zebranie Zarządu i Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach

W dniu 12 października 2017 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach odbyło się zebranie Zarządu i Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach.


XI Międzynarodowy Turniej Szachowy dla dzieci
i młodzieży „Puchar Roztocza”

W dniu 7 października 2017 r. w Tomaszowie Lubelskim został rozegrany XI Międzynarodowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży „Puchar Roztocza”.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 5 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu wrześniu 2017 r.

 • Popielnicka Wiktoria, córka Agnieszki i Kamila, ur. 5.09.2017 r., zam. Rakołupy
 • Sulej Kuba, syn Natali i Damiana, ur. 22.09.2017 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
we wrześniu 2017 r.

 • Śp. Nowak Stanisława z Alojzowa, zm. 2.09.2017 r., lat 95
 • Śp. Nowak Józef z Majdanu Leśniowskiego, zm. 23.09.2017 r., lat 81
 • Śp. Sereda Maria z Kumowa Majorackiego, zm. 23.09.2017 r., lat 73
 • Śp. Pająk Stanisława z Leśniowic, zm. 25.09.2017 r., lat 88
 • Śp. Szostak Zuzanna z Kumowa Majorackiego, zm. 29.09.2017 r., lat 6
 • Śp. Wenczuk Stanisław z Horodyska, zm. 30.09.2017 r., lat 77
Niech spoczywają w pokoju
Narada pracowników z Wójtem Gminy

W dniu 25 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada pracowników z Wójtem Gminy.


Spotkania z kulturą ludową w Rakołupach

W dniu 22 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyła się XI odsłona Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową. 


Będziemy rozwijać obsługę informatyczną mieszkańców, rady oraz urzędu

W dniu 21 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków i wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Zebrania wiejskie

W dniach 11 - 18 września 2017 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Sarniak i Teresin.


Odbiór robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan”

W dniu 15 września 2017 r. dokonano odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan”.


Odbiór robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”

W dniu 15 września 2017 r. w dokonano odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”.


24 edycja akcji Sprzątanie Świata

W dniu 15 września 2017 r. w Gminie Leśniowice odbyła się 24 edycja akcji Sprzątanie Świata.


DRZEWO-DREWNO-KULTURA

W dniu 10 września 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne DRZEWO-DREWNO-KULTURA.


Dożynki Powiatowe 2017

W dniu 10 września 2017 r. w Rejowcu odbyły się Dożynki Powiatowe 2017.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Obrady XX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 4 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018.


Szósta edycja Narodowego Czytania

W dniu 2 września 2017 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu sierpniu 2017 r.

 • Marciniak Piotr, syn Angeliki i Rafała ur. 28.08.2017 r., zam. Rakołupy Duże
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w sierpniu 2017 r.

 • Śp. Kraczkowska Helena z Kasiłanu, zm. 2.08.2017 r., lat 89
 • Śp. Romanow Genowefa z Leśniowic, zm. 3.08.2017 r., lat 87
 • Śp. Hibner Bożena z Horodyska, zm. 11.08.2017 r., lat 59
 • Śp. Kluga Paweł z Teresina, zm. 15.08.2017 r., lat 32
 • Śp. Kowalczuk Stefan z Kumowa Plebańskiego, zm. 15.08.2017 r., lat 81
Niech spoczywają w pokoju
Narada z dyrektorami szkół

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum


Posiedzenie stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Gminne Dożynki 2017

W dniu 20 sierpnia 2017 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2017", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.


Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Gminnego Koła Związku Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych

W dniu 16 sierpnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Gminnego Koła Związku Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych.


Mieszkańcy gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego w naszej gminie

W dniu 16 sierpnia 2017 r. odwiedzili nas mieszkańcy gminy Darłowo i powiatu Sławieńskiego.


Wakacje dla dzieci w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim

W piątki pomiędzy 21 lipca 2017 r. a 11 sierpnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbywały się „Wakacje dla dzieci”.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu lipcu 2017 r.

 • Borsuk Kaja, córka Marioli i Piotra ur. 9.07.2017 r., zam. Politówka
 • Nocek Alicja, córka Angeliki i Łukasza ur. 14.07.2017 r., zam. Rakołupy
 • Szewczuk Aleksander, syn Doroty i Bartłomieja ur. 17.07.2017 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w lipcu  2017 r.

 • Śp. Ciećka Zbigniew z Wierzbicy, zm. 4.07.2017 r., lat 75
Niech spoczywają w pokoju
XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS

W dniu 30 lipca 2017 r. w Krasnobrodzie odbyły się XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS.


Konferencja i obchody Dni Litowieża na Ukrainie

W dniu 29 lipca 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice uczestniczył w Litowieżu na Ukrainie w konferencji w sprawie funkcjonowania samorządu jak również w obchodach Dnia Litowież.


Odwiedziny najmłodszych mieszkańców naszej gminy

W dniach 25 - 26 lipca 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Mirosławem Jaworskim Radnym Rady Gminy odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2017 roku.


Rzepakowe żniwa w gminie Leśniowice

W dniu 25 lipca 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice odwiedził przejazdem rolników, którzy rozpoczęli żniwa na terenie Gminy Leśniowice.


Spotkanie dotyczące organizacji Gminnych Dożynek

W dniu 21 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2017, które odbędą się w dniu 20 sierpnia 2017 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach.


Wizytacja przedstawicieli Ukrainy z gminy Litowież na Ukrainie

W dniu 20 lipca 2017 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy Leśniowice przedstawicieli Ukrainy z gminy Litowież w tym Pana Wójta Ivana Ivanovycha.


Wizyta u nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy

W dniu 18 lipca 2017 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pan Jacek Stańkowski wraz z przedstawicielami władz samorządu gminy odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2017 roku.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 17 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Wizyta Starosty w gminie

W dniu 14 lipca 2017 r. w naszej gminie gościliśmy Pana Piotra Deniszczuka Starostę Chełmskiego i pracowników służb drogowych, z którymi omówiliśmy wcześniejsze ustalenia w zakresie remontu drogi Kasiłan – Rożdzałów.


Budowa drogi w miejscowości Wierzbica

W miejscowości Wierzbica trwają prace budowalne na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica".


Budowa drogi w miejscowości Kasiłan

W miejscowości Kasiłan trwają prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan".Zespół „Kumowianki” na II Festiwalu Tradycji Ludowych Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia
„U zbiegu Rzek”

W dniu 9 lipca 2017 r. w Stężycy, odbył się II Festiwal Tradycji Ludowych Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia „U zbiegu Rzek”.Spotkanie członków „grupy energetycznej”

W dniu 5 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin: Leśniowice, Sawin, Żmudź, Chełm, Kamień oraz Białopole wchodzących w skład „grupy energetycznej” powołanej w celu wspólnego zakupu energii eklektycznej.XX Jubileuszowy Turniej Gmin
„Między Nami Sąsiadami”

W dniu 2 lipca 2017 r. na boisku sportowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku, odbył się XX Jubileuszowy Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”.Zespół „Sielanki” gościnnie na festiwalu
w Jeżycach

W dniu 1 lipca 2017 r. w miejscowości Jeżyce w województwie zachodniopomorskim odbył się I Festiwal Melodii Kresowej.XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum

W dniu 1 lipca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum.Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu czerwcu 2017 r.

 • Czyż Nika, córka Angeliki i Damiana, ur. 24.06.2017 r., zam. Teresin
 • Górnik Eryk, syn Ewy i Kamila ur. 30.06.2017 r., zam. Politówka
 • Poniewozik Kinga, córka Eweliny i Artura ur. 30.06.2017 r., zam. Rakołupy Małe
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w czerwcu  2017 r.

 • Śp. Kowalczuk Marianna z Kumowa Majorackiego, zm. 2.06.2017 r., lat 83
 • Śp. Adamczuk Zenon z Sielca, zm. 4.06.2017 r., lat 61
 • Śp. Czerwonka Janusz z Sielca, zm. 4.06.2017 r., lat 66
 • Śp. Kwaśniewska Adelajda z Wygnaniec, zm. 7.06.2017 r., lat 86
 • Śp. Dziedzic Kazimiera z Nowego Folwarku, zm. 11.06.2017 r., lat 87
 • Śp. Kołtun Ryszard z Kumowa Majorackiego, zm. 29.06.2017 r., lat 57
Niech spoczywają w pokoju
Wizyta przedstawicieli białoruskich samorządów w naszej gminie

W dniu 26 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej gminie grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu mohylewskiego, którzy w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizują wizytę studyjną w województwie lubelskim.

KGW "Super Babki" na X Festiwalu Flaków
w Piaskach

W dniu 25 czerwca 2017 r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kumowa Majorackiego „Super Babki” promowały Gminę Leśniowice podczas X Festiwalu Flaków w Piaskach.

Zespół „Kumowianki” gościnnie na Festiwalu
w Kazimierzu Dolnym

W dniach 22 - 25 czerwca 2017 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się 51. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

III miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Wierzbicy

W dniu 25 czerwca 2017 r. w Wierzbicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.

II Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód"

W dniu 24 czerwca 2017 r. odbył się II Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód” połączony z otwarciem sezonu letniego na Zbiorniku wodnym „Maczuły”.

Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Chełmskim Domu Kultury, odbyła się Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”, której organizatorem był Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk.

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej Teresinie odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017.

Podsumowanie wizyty wolontariuszy AISEC

W dniach 4 - 14 czerwca 2017 r. gościliśmy wolontariuszy organizacji AISEC.

Promocja gminy podczas Powiatowego Święta Ludowego w Białopolu

W dniu 11 czerwca 2017 r. w Białopolu odbyło się Powiatowe Święto Ludowe.

Prezentacja działalności naszego samorządu
na Ukrainie

W dniach 8 - 9 czerwca 2017 r. odbył się wyjazd na Ukrainę zorganizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Z wizytą na Maczułach

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pani Monika Durko Sekretarz gościli wolontariuszy organizacji AISEC: Irme Anggesti i Mike Fung.

Wolontariusze AISEC w naszej gminie

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbył się koncert powitalny wolontariuszy projektu edukacyjnego AIESEC.

XXI Nadbużańskie Święto Pszczoły

W dniu 4 czerwca 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyło się XXI Nadbużańskie Święto Pszczoły.

Gminny Dzień Dziecka i Sportu

W dniu 1 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym  w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Dziecka i Sportu, podczas którego przeprowadzono zawody sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu maju 2017 r.

 • Jakubczuk Emilia, córka Agnieszki i Pawła, ur. 13.05.2017 r., zam. Sielec
 • Szkałuba Oliwier, syn Małgorzaty i Marcina, ur. 22.05.2017 r., zam. Majdan Leśniowski
 • Król Szymon, syn Małgorzaty i Mariusza, ur. 26.05.2017 r., zam. Kumów Majoracki
 • Stasiuk Fabian, syn Patrycji i Przemysława, ur. 30.05.2017 r., zam. Dębina
 • Tarasiuk Weronika, córka Ilony i Leszka, ur. 30.05.2017 r., zam. Teresin
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w maju 2017 r.

 • Śp. Berniker Michał z Alojzowa zm. 2.05.2017 r., lat 72
 • Śp. Szczepanik Józef z Rakołup Dużych, zm. 2.05.2017 r., lat 65
 • Śp. Kołek Stefania z Rakołup, zm. 9.05.2017 r., lat 84
 • Śp. Caban Agnieszka z Majdanu Leśniowskiego, zm. 26.05.2017 r., lat 34
Niech spoczywają w pokoju
Narada kierownictwa urzędu

W dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Majówka pod dębem połączona
z Dniem Samorządu

W dniu 28 maja 2017 r. w Kumowie Majorackim odbyła się Majówka pod dębem połączona z Dniem Samorządu.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 28 maja 2017 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

III Mistrzostwa MKS Agros Chełm w szachach szybkich do lat 16

W dniu 27 maja 2017 r. w Chełmie odbyły się III Mistrzostwa MKS Agros Chełm w szachach szybkich do lat 16.

Obrady XIX sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Dzień Matki u Super Babek

W dniu 24 maja 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim został zorganizowany Dzień Matki.XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 21 maja 2017 r. w Siedliszczu gościły zespoły śpiewacze i soliści z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.Spotkanie w sprawie organizacji Gminnego Dnia Dziecka i Sportu

W dniu 18 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnego Dnia Dziecka i Sportu.Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 10 maja 2017 r. sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Leśniowicach

W dniu 9 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Teatr Kurtyna z Krakowa w naszych szkołach

W dniach 8 - 9 maja 2017 r. odbyły się spektakle profilaktyczne przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa, które adresowane były dla dzieci i młodzieży ze szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy.


Spotkanie dotyczące
„Majówki pod dębem połączonej z Dniem Samorządu”

W dniu 8 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji „Majówki pod dębem połączonej z Dniem Samorządu”.


"Pierogowa Majówka"

W dniu 5 maja 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyła się „Pierogowa Majówka” zorganizowana przez grupę Kreatywni i Aktywni.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Gminne Obchody 226 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 4 maja 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Gminne Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Majówka "Super babek"

W dniu 2 maja 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim KGW "Super Babki" zorganizowało gminną Majówkę rozpoczynającą sezon grillowy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2017 r.

 • Kosik Martyna, córka Katarzyny i Roberta, ur. 2.04.2017 r., zam. Leśniowice Kolonia
 • Kosik Milena, córka Katarzyny i Roberta, ur. 2.04.2017 r., zam. Leśniowice Kolonia
 • Pióro Karolina, córka Agnieszki i Czesława, ur. 2.04.2017 r., zam. Wierzbica
 • Rożek Michał, syn Moniki i Mateusza, ur. 17.04.2017 r., zam. Leśniowice
 • Żółkiewska Oliwia, córka Anny i Mariusza, ur. 29.04.2017 r., zam. Rakołupy Małe
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w kwietniu 2017 r.

 • Śp. Suchodolski Henryk z Politówki, zm. 2.04.2017 r., lat 90
 • Śp. Kryk Stanisława z Alojzowa, zm. 4.04.2017 r., lat 87
 • Śp. Socha Dawid z Wierzbicy, zm. 6.04.2017 r., lat 28
 • Śp. Pendel Franciszka z Sielca, zm. 9.04.2017 r., lat 82
 • Śp. Szornal Zbigniew z Horodyska, zm. 9.04.2017 r., lat 76
 • Śp. Pilipczuk Józef z Leśniowic, zm. 18.04.2017 r., lat 78
 • Śp. Czarnecki Kazimierz z Horodyska, zm. 18.04.2017 r., lat 58
 • Śp. Stałęga Romuald z Sarniaka, zm. 22.04.2017 r., lat 71
 • Śp. Łatka Czesława z Leśniowic, zm. 23.04.2017 r., lat 88
 • Śp. Kołtun Jadwiga z Kumowa Majorackiego, zm. 27.04.2017 r., lat 85
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie samorządowe

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach odbyło się spotkanie samorządowe w sprawie jego przyszłości.


Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.


Spotkanie Grupy „Kreatywni i Aktywni”

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie Grupy „Kreatywni i Aktywni”.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Test gimnazjalny dla uczniów

W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. 45 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny.


Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej
w SP Leśniowice

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się inscenizacja Misterium Męki Pańskiej, na którą zaproszony został Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


"Jarmark Wielkanocny"

W dniu 9 kwietnia 2017 r. na Hali Sportowej MOSiR w Chełmie odbył się „Jarmark Wielkanocny” zorganizowany przez redakcję Nowego Tygodnia.


Badania mammograficzne

W dniu 6 kwietnia 2017 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Uroczystość z okazji 30-lecia współpracy gminy Huszcza z samorządami gmin po stronie polskiej

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Huszczy na Ukrainie odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia współpracy gminy Huszcza z samorządami gmin po stronie polskiej.


Spotkanie studyjne Rady Miasta Piaski

W dniu 5 kwietnia 2017 r. gościliśmy Radę Miasta Piaski, która zainteresowała się i chciała poznać nasze doświadczenie w zakresie budowy i realizowanych projektów zbiornika wodnego „Maczuły”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XI Droga Krzyżowa przypadająca w XII rocznicę śmierci Jana Pawła II

W dniu 2 kwietnia 2017 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta XI Droga Krzyżowa przypadająca w XII rocznicę śmierci Jana Pawła II.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 25 marca - 1 kwietnia 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2017 r.

 • Gryciak Kaja, córka Małgorzaty i Piotra, ur. 8.03.2017 r., zam. Alojzów
 • Żydek Szymon, syn Agaty i Patryka, ur. 20.03.2017 r., zam. Plisków
 • Kutniewski Jan, syn Anny i Seweryna, ur. 21.03.2017 r., zam. Kasiłan
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w marcu 2017 r.

 • Śp. Łochnicki Stanisław z Janówki, zm. 2.03.2017 r., lat 64
 • Śp. Rymarski Tadeusz z Horodyska, zm. 6.03.2017 r., lat 93
 • Śp. Głaz Danuta z Leśniowic, zm. 15.03.2017 r., lat 78
 • Śp. Korolczuk Wiesław z Janówki, zm. 24.03.2017 r., lat 57
 • Śp. Myszura Jacenta, zm. 27.03.2017 r., lat 94
 • Śp. Frańczak Wanda z Leśniowic Kolonii, zm. 31.03.2017 r., lat 88
Niech spoczywają w pokoju
XVIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 30 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Pogrzeb Śp. Mieczysława Gierczaka, wieloletniego Prezesa Gminnej Spółdzielni
w Leśniowicach

W dniu 29 marca 2017 r. w Kościele Parafialnym w Majdanie Leśniowskim odbył się pogrzeb Śp. Mieczysława Gierczaka, wieloletniego Prezesa Gminnej Spółdzielni w Leśniowicach.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 25 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice

W dniu 24 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Leśniowice


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 21 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Kierownictwo

W dniu 20 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Forum Samorządowe pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”

W dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”, w którym uczestniczyło ponad 1 600 samorządowców z całej Polski.


Dziecięca eskorta piłkarzy Górnika Łęcznej przez dzieci z Leśniowic na meczu Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin

W dniu 12 marca 2017 r. nasi młodzi sportowcy towarzyszyli piłkarzom Górnika Łęczna i Pogoni Szczecin w dziecięcej eskorcie, podczas meczu w ramach XXV kolejki Polskiej Ekstraklasy.


XIV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 11 marca 2017 r. w Białopolu odbyły się XIV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 10 marca 2017 r. w Centrum Hotelowo Konferencyjnym „Regent” w Pawłowie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet.


Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach

W dniu 4 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach.


Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 3 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 3 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 1 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu lutym 2017 r.

 • Bobruś Hanna córka Patrycji i Łukasza, ur. 20.02.2017 r., zam. Dębina
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w lutym 2017 r.

 • Śp. Kryk Janina z Rakołup Dużych, zm. 2.02.2017 r., lat 94
 • Śp. Żydek Helena z Rakołup Dużych, zm. 12.02.2017 r., lat 88
 • Śp. Szwarc Eugeniusz z Nowego Folwarku, zm. 15.02.2017 r., lat 85
 • Śp. Stafińska Mieczysława z Kumowa Majorackiego, zm. 21.02.2017 r., lat 87
Niech spoczywają w pokoju
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

W dniach 27 - 28 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Konferencja "Gospodarstwo rodzinne drogą do sukcesu"

W dniu 27 lutego 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja "Gospodarstwo rodzinne drogą do sukcesu".


"Tłusty piątek"

W dniu 24 lutego 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się kolejne warsztaty grupy Kreatywni i Aktywni.


XVII obrady sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 23 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 23 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Gala podsumowująca Plebiscyt
„Super Sołtys 2016 Powiatu Chełmskiego”

W dniu 18 lutego 2017 r. w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2016 Powiatu Chełmskiego”.


Ostatnia VII runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 17 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się ostatnia VII runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 16 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


V Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie

W dniu 11 lutego 2017 r. w Chełmie odbył się V Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie.


V i VI runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 10 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się V i VI runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 8 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


III i IV runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 3 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się III i IV runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu styczniu 2017 r.

 • Ziarek Małgorzata córka Doroty i Andrzeja, ur. 16.01.2017 r., zam. Poniatówka
 • Sztejn Klara córka Moniki i Piotra, ur. 17.01.2017 r., zam. Sielec
 • Walczuk Dominika córka Iwony i Rafała, ur. 19.01.2017 r., zam. Sielec
 • Sołtan Amelia córka Anny i Emila, ur. 24.01.2017 r., zam. Sielec
 • Sak Michał syn Moniki i Rafała, ur. 28.01.2017 r., zam. Sielec
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w styczniu 2017 r.

 • Śp. Hunicz Teodozja z Majdanu Leśniowskiego, zm. 2.01.2017 r., lat 84
 • Śp. Semeniuk Mieczysław z Kumowa Majorackiego, zm. 2.01.2017 r., lat 72
 • Śp. Gierczak Czesława z Alojzowa, zm. 6.01.2017 r., lat 89
 • Śp. Niemiec Mieczysław z Sielca, zm. 7.01.2017 r., lat 86
 • Śp. Winiarczyk Danuta z Janówki, zm. 20.01.2017 r., lat 82
 • Śp. Hałas Stanisław z Sarniaka, zm. 24.01.2017 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
XVI Powiatowa Gimnazjada Szachowa
o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 29 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach odbyła się XVI Powiatowa Gimnazjada Szachowa o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego w Szachach.


XXIII Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 

W dniu 29 stycznia 2017 r. w Rejowcu odbył się XXIII Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


„Choinka Noworoczna” zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach 

W dniu 28 stycznia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Leśniowskim odbyła się „Choinka Noworoczna” zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach.


I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Ferie dla dzieci i młodzieży w Gminnej Bibliotece w Leśniowicach 

W dniach 16-27 stycznia 2017 r. w Gminnej Bibliotece w Leśniowicach zorganizowano ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Leśniowice.


Ferie dla dzieci i młodzieży w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim

W dniach 23-27 stycznia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim zorganizowano ferie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Leśniowice.


Warsztaty ekonomiczno-kulinarne

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie w ramach działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

W dniu 21 stycznia 2017 r. we Włodawie odbył się XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem.


Wernisaż wystawy malarstwa
Grażyny Sybirskiej-Wilk

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Sybirskiej-Wilk.


Narada z dyrektorami szkół

W dniu 18 stycznia 2017 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Walka z ostrym atakiem zimy

W dniach 7 - 14 stycznia 2017 r. nastąpił ostry atak zimy. Silne mrozy, obfite opady połączone z wiatrem spowodowały utrudnienia w przejezdności dróg.


II Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka

W dniu 14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach rozegrany został II Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka.


Spotkanie Noworoczne w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim

W dniu 13 stycznia 2017 r. Grupa „Kreatywni i Aktywni” ruszyła w nowym roku z kopyta zaczynając od Spotkania Noworocznego.


Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Noworoczny Koncert w wykonaniu artystów Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

W dniu 7 stycznia 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Noworoczny Koncert w wykonaniu artystów Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.


Święty Wieczór
w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach

W dniu 6 stycznia 2017 r. w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach, po raz dziewiąty odbył się Święty Wieczór.


Spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2023 dla Gminy Leśniowice

W dniu 4 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z opracowywanym przez Gminę Leśniowice Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016–2023.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 4 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.