Witamy na stronie Gminy Leśniowiceenglish german russian ukrainian spanish

Urząd Gminy Leśniowice
22-122 Leśniowice
Telefony:
 Sekretariat: (82) 567-54-94
   Rolnictwo: (82) 567-54-91
       Podatki: (82) 567-54-93
            USC:
(82) 567-54-29
            fax: (82) 567-54-94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
   Historia gminy Leśniowice

Zabytki

  

Dokumenty strategiczne

 

Gazetki - Z życia gminy

Piękna nasza gmina z lotu ptaka


Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe

 

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Leśniowicach

Rolnictwo

Obwody łowieckie


Klub Sportowy "Astra"

w Leśniowicach

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gospodarka wodno-ściekowa
 

Koło Wędkarskie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach

 

Jednostki podległe

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Zdrowie

 

Sołectwa


Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

 

Informacje dla bezrobotnych

 

Pliki do pobrania
 

Podziękowania i wyróżnienia
 

Linki


Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012


Szczegółowa pogoda w Gminie Leśniowice
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2019 r. w sali konferencyjnej odbyło się Walne zebranie członków Sekcji Wędkarskiej, na którym zostały uchwalone i zatwierdzone składki na sezon 2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża), działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzecego maja obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

I n f o r m a c j a

Wójt Gminy Leśniowice informuje o przystąpieniu Gminy Leśniowice do projektu Liderzy kooperacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.


REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH
I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.


KOLEJNY SUKCES NASZYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

XXI Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowy, który odbył się 12 maja 2019 r. w Rejowcu przyniósł kolejny sukces naszym zespołom śpiewaczym.


Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

Jak co roku na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP.


Powiatowe eliminacje Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

5 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyły się Powiatowe eliminacje Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


Porażka w meczu na szczycie

Niestety, nie udało się naszej „Astrze” wygrać arcyważnego meczu ze „Zniczem” Siennica Różana.


Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 - 2024

Zebrania wiejskie w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2019 – 2024 trwały od 15 kwietnia do 29 kwietnia.


Pożegnanie ks. Zygmunta Woźniaka proboszcza parafii Kumów pw. Nawiedzenia NMP

Pogrążeni w smutku żegnamy Proboszcza ks. Zygmunta Woźniaka z Parafii Kumów pw. Nawiedzenia NMP. 25 kwietnia 2019 r. odszedł od nas człowiek, który swoje życie poświęcił duchowemu rozwojowi naszej społeczności.


Spotkanie mieszkańców z Przedstawicielem Wojewody Lubelskiego

W dniu 25 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie mieszkańców z Przedstawicielem Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka, w związku z inauguracją nowego planu rządu tzw. „Nowej Piątki”.


Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 25 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice.


Badania mammograficzne

W dniu 12 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarczej

W dniu 11 kwietnia 2019 r. miało miejsce posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice, podczas którego dokonano przeglądu dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.


Posiedzenie członków Spółdzielni Socjalnej „Słowianka”

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się posiedzenie członków Spółdzielni Socjalnej „Słowianka”, podczas którego wybrano władze spółdzielni.


Gmina Leśniowice przystąpiła do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Gmina Leśniowice przystąpiła do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej, którego celem jest dążenie do samodzielności energetycznej gmin.


KGW rozpoczeły swoją działalność

Z możliwości rejestracji swojej działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało 5 grup z terenu gminy Leśniowice.


Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Dębowy Las w Wołkowianach

W dniu 27 marca 2019 r. grupa osób chętnych  do założenia spółdzielni socjalnej na terenie gminy Leśniowice wraz z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odwiedziła założoną w 2013 roku Spółdzielnię Socjalną Dębowy Las w Wołkowianach.


1 Finał akcji ,,Leśniowska paka dla skrzywdzonego zwierzaka"

We wtorek 26 marca 2019 r. odbył się 1 Finał akcji ,,Leśniowska paka dla skrzywdzonego zwierzaka, której celem była zbiórka darów dla podopiecznych Chełmskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Chełmie oraz rozwój szkolnego wolontariatu.


Konferencja „Współpraca buduje wartości”

W dniu 26 marca 2019 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja „Współpraca buduje wartości. Pielęgnowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich”.


V obrady sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 19 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się V obrady sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 2 - 16 marca 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 14 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 14 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Promesa dla naszej gminy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 11 marca 2019 r. Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice odebrała z rąk Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu oraz Pana Przemysława Czarnek – Wojewody Lubelskiego Promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Gminny Dzień Kobiet

Jak co roku 8 marca obchodziliśmy uroczyście Gminny Dzień Kobiet. W tym szczególnym dniu organizatorzy przygotowali dla wszystkich Pań z terenu gminy, koncert w wykonaniu zespołu „Bimber Boys” z Chełma.


Podsumowanie cyklu szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice”

W dniach 11 lutego - 7 marca 2019 r. odbywał się cykl szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice”.


Spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Spotkanie poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnej

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne przedstawicieli gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnej.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 26 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Spotkanie poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnej

W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, poświęcone utworzeniu na terenie naszej Gminy spółdzielni socjalnej.


Szkolenie dla mieszkańców  z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019

W dniu 19 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie dla zainteresowanych mieszkańców z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.


25 Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W niedzielę 17 lutego 2019 w Rejowcu odbył się 25 Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


Szkolenia cyfrowe dla mieszkańców naszej gminy

W dniu 11 lutego 2019 r. rozpoczął się cykl szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice”.


Czytajmy dzieciom!

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom!


IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 29 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


"Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem"

„Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem”, który obył się 20 stycznia br. od wielu lat jest ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury.


Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 17 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Zebranie z sołtysami

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się zebranie z sołtysami.


Sukces naszych szachistów

Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w IV Memoriale Szachowym im. Ryszarda Semeniuka, który odbył się 12 stycznia 2019 r. w Wojsławicach.


Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 11 stycznia 2019 r. obchodziło Jubileusz 10-lecia istnienia.


Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.


Obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 28 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Jasełka w szkołach

W dniach 19 - 21 grudnia 2018 r. zgodnie z tradycją we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice odbyły się jasełka.


Pożar w Leśniowicach Kolonii

W dniu 19 grudnia 2018 r. w miejscowości Leśniowice Kolonia wybuchł pożar w  wyniku czego uległo częściowe zniszczenie wnętrza domu.


Spotkanie Wigilijne w Rakołupach

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Wigilijne.


Spotkanie opłatkowe w Publicznym Gimnazjum
w Sielcu

W dniu 18 grudnia 2018 r. Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Sielcu.


Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniu 16 grudnia 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Redakcję „Nowego Tygodnia”.


Obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady II sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


VIII Gala Piłkarska Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Chełmie odbyła się VIII Gala Piłkarska Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


Mikołajkowe spotkania

W dniu 6 grudnia 2018 r. w roli św. Mikołaja Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedziła uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Leśniowice, by poczęstować ich słodkościami.


Próbny egzamin gimnazjalny 2018!

W dniach 4 - 6 grudnia 2018 r. 19 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało próbny test gimnazjalny.


Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły” została oddana do użytku

W dniu 28 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Obiekty małej architektury – Otwarta Strefa Aktywności Sportowej na zbiornikiem wodnym „Maczuły”.


Mamy kolejne dofinansowanie na przebudowanie drogi w naszej gminie

W dni 26 listopada 2018 r. Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018

W dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018.


Obrady I sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Teresa Szkałuba wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o ich wyborze.


XIV Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej

W dniu 18 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XIV Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej.


100 lat Niepodległej w Leśniowicach

W dniu 11 listopada 2018 r. odbyły się Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Tradycyjnie pamiętamy o zmarłych

W dniu 5 listopada 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL i z Panem Jackiem Stańkowskim  z-cą Kierownika USC, tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy


Z wizytą u nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy

W dniu 7 listopada 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice i z Panem Jackiem Stańkowskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Leśniowicach odwiedzili naszych najmłodszych mieszkańców urodzonych w 2018 roku.


Pierzaki Kumowskie w mediach ogólnopolskich

W dniu 4 listopada 2018 r. w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne pod tytułem 'Pierzaki Kumowskie" w wykonaniu zespołu ludowego Kumowianki.


Oddano do użytku 17 kompletów instalacji fotowoltaicznych

W dniu 31 października 2018 r. dokonano odbioru 17 kompletów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Leśniowice zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Teresin

W dniu 30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Rakołupy

W dniu 26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Leśniowice

W dniu 25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


Gmina Leśniowice w czołówce!
Ranking wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017

Miło nam poinformować, że nasza Gmina jest absolutnym liderem w powiecie, 10 miejsce w województwie i 37 w kraju w pozyskiwaniu europejskich środków finansowych.

Według najnowszego rankingu samorządowej gazety Wspólnota w latach 2014 - 2017 zajęliśmy 10 miejsce w województwie i 37 w kraju. Ranking gmin od strony 30 w poniższym linku.


Oficjalne przekazanie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycji w postaci wymiany bram garażowych dla jednostek OSP

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakołupach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Alojzowie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycje w postaci wymiany bram garażowych.


Posiedzenie zespołu projektowego oze

W dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się  posiedzenie zespołu projektowego oze z przedstawicielami wykonawców i inspektorem nadzoru.


Spotkanie pn.”Odblaskowa gmina"

W dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie pn.”Odblaskowa gmina”.


Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.


Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia w SP Sielec

W dniu 11 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia.


II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 11 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych oddzielnie dla komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Kolejny sukces liderów pozyskania środków europejskich

W dniu 10 października 2018 r. otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość, że Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 26 września 2018 r. zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania. Nasz projekt: pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Leśniowice" po ocenie znalazł się na 11 miejscu w rankingu i uzyskał 2 miliony dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zmodernizujemy 6 kolejnych obiektów i są to: świetlice wiejskie w Leśniowicach, Kasiłanie, Pliskowie i Poniatówce oraz Publiczne Gimnazjum w Sielcu i budynek mienia w Kumowie Majorackim.

Kolejny odcinek drogi oddany do użytku

W dniu 10 października 2018 r. został oddany kolejny odcinek drogi gminnej  Sielec – Kumów Majoracki – Kumów Plebański o długości 1,565 km.


Konkurs "Rolnik Lubelszczyzny 2018" rozstrzygnięty

W dniu 6 października 2018 r. w Lublinie podczas targów Best Berries rozstrzygnięto konkurs ''Rolnik Lubelszczyzny 2018", w którym nagrodzony został Pan Kamil Chęć z Poniatówki w kategorii produkcja zwierzęca.


I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 5 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy

W dniach 4 - 5 października 2018 r. odbył się kolejny cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyłsy się w sołectwach: Wierzbica i Kumów Majoracki.


Złote Gody u Państwa Berkowskich

W dniu 4 października 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika USC odwiedzili rodzinę Państwa Berkowskich.


Spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze

W dniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem WFOŚiGW, którego tematem było omówienie Programu Czyste Powietrze.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


II spotkanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020

W dniu 2 października 2018 r. odbyło się II spotkanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.


Odbiór wyremontowanej Świetlicy wiejskiej
w Wierzbicy

W dniu 2 października 2018 r. dokonano kolejnego odbioru wyremontowanej Świetlicy wiejskiej w Wierzbicy.


Zebrania wiejskie w sołectwach

W dniach 24 - 28 września 2018 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Sarniak, Teresin i Leśniowice.


Obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się ostatnie obrady XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice a Riwne na Ukrainie

W dniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego.


Ruszył montaż kolektorów

W dniu 18 września 2018 r. w gminie Leśniowice rozpoczęto instalację kolektorów słonecznych zgodnie z przedstawionym harmonogramem instalacji wg. miejscowości.


Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Spotkanie uczestników projektu Liderzy kooperacji

W dniu 17 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne pn. „Liderzy kooperacji”.


Świetlice w Majdanie Leśniowskim i Janówce już po odbiorze

W dniu 17 września 2018 r. dokonano odbioru remontów dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Majdan Leśniowski i Janówka. Liczymy, że inwestycja wpłynie na zwiększenie integracji mieszkańców.


Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy

W dniach 14 - 16 września 2018 r. odbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów.


Kierownictwo

W dniu 13 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Narodowe czytanie 2018

W dniu 8 września 2018 r. przed budynkiem Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się siódma edycja Narodowego Czytania.


Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.


Uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, która odeszła na zasłużoną emeryturę.


Narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum

W dniu 28 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum.


Badania mammograficzne

W dniu 24 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Podpisanie umowy na zakup sprzętu ratowniczego

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice a Ministrem Sprawiedliwości działającym jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie w wysokości 24 552,00 zł sprzętu ratowniczego.


Gminne Dożynki 2018

W dniu 19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2018".


Badania mammograficzne

W dniu 17 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były kolejne bezpłatne badania mammograficzne.


Podpisanie umów na projekt pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”

W dniach 13 - 14 sierpnia 2018 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami poszczególnych części zamówienia na realizację projektu partnerskiego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”.


Narada kierownictwa i pracowników urzędu

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu połączona z naradą pracowników z Wójtem Gminy.


Budynek urzędu został odnowiony

W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Malowanie dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy Leśniowice”.


Obrady XXV sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 9 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Badania mammograficzne

W dniu 8 sierpnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg
w miejscowości Sielec

W dniu 6 sierpnia 2018 r. dokonano komisyjnego odbioru kolejnego zadania drogowego tj. modernizację dwóch odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sielec o łącznej długości 991 mb.


Warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”

W dniach 27 - 28 lipca 2018 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy odbyły się warsztaty śpiewacze realizowane w ramach operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”.


Trwają prace remontowe w świetlicach wiejskich

W dniu 26 lipca 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice dokonał oceny postępu prac remontowych prowadzonych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Leśniowice.


Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące OZE

W dniu 25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z wykonawcami, inspektorem nadzoru i mieszkańcami, uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.


XII  Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową

W dniu 21 lipca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbyły się  XII  Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2018

W dniu 18 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2018.


Podpisanie umowy na remont świetlic wiejskich

W dniu 17 lipca 2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę na remont świetlic w Wierzbicy, Janówce, Alojzowie, Wygnańcach i Kumowie Majorackim.


XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”

W dniu 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym  w Horodle, odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”.


Budowa drogi gminnej łaczącej Kumów Plebański i Sielec

W dniu 5 lipca 2018 r. kontynuujemy budowę kolejnej drogi Sielec - Kumów Plebański i zrealizujemy ją na całym odcinku.


III Rajd Gwiaździsty Malowniczy Wschód

W dniu 30 czerwca 2018 r. odbył się III Rajd Gwiaździsty Malowniczy Wschód z udziałem reprezentacji naszej gminy.


Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”
nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”

W dniu 30 czerwca 2018 r. nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku odbył się Festyn Sportowo - Rodzinny „Aktywna Rodzina”.


Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.


Podpisanie umowy na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu  "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”.


Podpisanie umowy na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie  Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”.


Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Chełmskim Domu Kultury, odbyła się po raz drugi Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.


Sukces młodej śpiewaczki

W dniach 23 - 24 czerwca 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Kolejny odcinek zmodernizowanej drogi oddany

W dniu 21 czerwca 2018 r. w miejscowości Rakołupy Małe oddano do użytku kolejny zmodernizowany odcinek drogi o długości 500 mb.


Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Leśniowicach odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018.


Mieszkańcy Sielca już korzystają z nowej drogi

W dniu 21 czerwca 2018 r. dokonano oględzin robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec od km 0+000 do km 0+691”.


XV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się XV Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjum.


Projekt na OZE uratowany!

W dniu 12 czerwca 2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na OZE!!! Przed nami teraz podpisanie umowy z wykonawcami i przystępujemy do realizacji projektu. W Międzyczasie pracujemy nad zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim dostosowującej do zaistniałej sytuacji. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla 234 rodzin, które zostały w projekcie!!


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"

W dniu 7 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii".


Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu   „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"

W dniu 6 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii".


XXII Nadbużańskie Święto Pszczoły

W dniu 3 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyło się XXII Nadbużańskie Święto Pszczoły.


Gminny Dzień Dziecka i Sportu

W dniu 1 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Dziecka i Sportu.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu maju 2018 r.

 • Pastuszak Adrian, syn Renaty i Piotra,
 • Słowainek Laura, córka Żanety i Krystiana,
 • Głaz Michał, syn Katarzyny i Łukasza.
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu maju 2018 r.

 • Śp. Bis Eleonora z Pliskowa, zm. 5.05.2018 r., lat 86,
 • Śp. Tołysz Wanda z Sielca, zm. 11.05.2018 r., lat 50
 • Śp. Szponar Justyna z Politówki, zm. 23.05.2018 r., lat 73.
Niech spoczywają w pokoju
Jesteśmy solidarni!

W dniu 29 maja 2018 r. komisja powołana przez Wójta Gminy podsumowała zbiórkę środków finansowych przeprowadzoną w dniach od 20 kwietnia do 22 maja 2018 r. dla dwóch rodzin z miejscowości Politówka poszkodowanych w pożarze.


Prace budowlane na zadaniu pn.: Modernizacja drogi publicznej  w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”

W dniu 29 maja 2018 r. w miejscowości Rakołupy Małe trwają prace budowlane na zadaniu pn.: Modernizacja drogi publicznej  w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 27 maja 2018 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.


 „Rodzinna Majówka” pod Dębem „Zygmuntem”

W dniu 27 maja 2018 r. w Kumowie Majorackim odbył się Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”.


Obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 24 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


XX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 13 maja 2018 r. w Nowinach gościły zespoły śpiewacze i soliści z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.


Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 9 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gminny Dzień Strażaka połączony z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 1 maja 2018 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka, połączony z zawodami sportowo – pożarniczymi jak również z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Kusz Kacper, syn Aleksandry i Piotra, ur. 5.04.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu kwietniu 2018 r.

 • Śp. Kapica Aniela z Alojzowa, zm. 12.04.2018 r., lat 87
 • Śp. Wilkos Janina z Leśniowic, zm. 21.04.2018 r., lat 89
Niech spoczywają w pokoju
Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się Gminne Eliminacje Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.


Podpisanie umowy na modernizacje drogi w Rakołupach Małych

W dniu 30 kwietnia 2018 r.Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Rakołupy Małe - etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości".


Spotkanie dotyczące choroby wirusowej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF)

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w związku w wystąpieniem na terenie gminy Leśniowice choroby zakaźnej „afrykańskiego pomoru świń” (ASF).


Egzamin gimnazjalny 2018: to już przedostatni raz!

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. 41 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Badania mammograficzne

W dniu 20 kwietnia 2018 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach.


Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.


Pracownicy ARiMR pomogli wypełnić wnioski na dopłaty obszarowe

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie pomagali rolnikom z terenu naszej gminy przy wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe.


Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”.


99 urodziny mieszkanki naszej gminy!

Dzień 17 kwietnia 2018 r. był szczególnym dniem dla Pani Stanisławy Dziurzyńskiej z Majdanu Leśniowskiego.


Groźny pożar, duże straty

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w miejscowości Politówka w godzinach porannych miał miejsce pożar, który pomimo podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej straży pożarnej objął dwa gospodarstwa.


Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarczej

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w gminie Leśniowice miało miejsce posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice.


Listy dla Ziemi – apel najmłodszych o bycie po stronie natury

W dniu 11 kwietnia 2018 r. startuje największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, w której uczestniczy ponad 150 tysięcy osób, w tym uczniowe ze szkół z terenu naszej gminy.


Spotkanie organizacyjne dotyczące Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 6 - 8 kwietnia 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu marcu 2018 r.

 • Dudczak Zofia, córka Katarzyny i Grzegorza, ur. 3.03.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Jakubowski Erwin, syn Marty i Roberta, ur. 10.03.2018 r., zam. Politówka
 • Mielniczuk Marcel, syn Iwony i Daniela, ur. 19.03.2018 r., zam. Rakołupy
 • Sitarz Nikodem, syn Agaty i Grzegorza, ur. 19.03.2018 r., zam. Poniatówka 
 • Krzysztoń Martyna, córka Jolanty i Emila, ur. 28.03.2018 r., zam. Majdan Leśniowski
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu marcu 2018 r.

 • Śp. Szpak Maria z Poniatówki, zm. 2.03.2018 r., lat 94
 • Śp. Kowalska Mieczysława z Pliskowa, zm. 6.03.2018 r., lat 87
 • Śp. Opas Edward z Kumowa Plebańskiego, zm. 9.03.2018 r., lat 71
 • Śp. Kutryj Stanisław z Alojzowa, zm. 10.03.2018 r., lat 92
 • Śp. Kraczkowska Marianna z Kasiłanu, zm. 19.03.2018 r., lat 99
 • Śp. Roszkowska Władysława z Nowego Folwarku, zm. 26.03.2018 r., lat 93
 • Śp. Adamczuk Zdzisława z Horodyska, zm. 30.03.2018 r., lat 80
 • Śp. Kudoń Maria z Sielca, zm. 31.03.2018 r., lat 65
Niech spoczywają w pokoju
Narada kierownictwa urzędu

W dniu 27 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II

W dniu 25 marca 2018 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta XII Droga Krzyżowa ze św.  Janem Pawłem II.


Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia

W dniu 25 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się po raz kolejny Chełmski Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Redakcję Nowego Tygodnia.


XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach

W dniu 24 marca 2018 r. w Białopolu odbyły się XV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach.


Podpisanie umów na modernizację dwóch odcinków dróg

W dniu 23 marca 2018 r. w zostały podpisane dwie umowy na modernizacją dwóch odcinków dróg o długości 691 metrów oraz  300 metrów w miejscowości Sielec.


XXIII obrady sesji VII kadencji
Rady Gminy Leśniowice

W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.


Przetarg na OZE ogłoszony

W dniu 20 marca 2018 r. po zakończeniu prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu „Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”


Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Powiatowe Święto Kobiet

W dniu 16 marca 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Święto Kobiet. 


Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Lesniowice

W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.


Finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 15 marca 2018 r.Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się finał gminnych eliminacji Szkół Podstawowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


Kierownictwo

W dniu 12 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Szkolenie z zasad i wymogów wybranych pakietów działania rolno- środowiskowo- klimatycznego

W dniu 12 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie.


XII Otwarty Turniej o Puchar
Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ"

W dniu 11 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się XII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień „TRZEŹWY UMYSŁ".


Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach

W dniu 10 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Turniej o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Leśniowice w Szachach.


Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet.


Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Finał Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Podsumowanie współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach z Bankiem Żywności w Lublinie

W ciągu 2017 r. ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, przekazano 16 453 kg artykułów żywnościowych 290 najbardziej potrzebującym osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy.


Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

W dniu 1 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu lutym 2018 r.

 • Blacha Nina, córka Natali i Patryka, ur. 16.02.2018 r., zam. Kumów Plebański
 • Koziej Estera, córka Moniki i Jarosława, ur. 26.02.2018 r., zam. Wierzbica
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w miesiącu lutym 2018 r.

 • Śp. Sidoruk Mariusz z Leśniowic, zm. 3.02.2018 r., lat 57
 • Śp. Kaluźniak Krzysztof z Pliskowa, zm. 4.02.2018 r., lat 56
 • Śp. Koguciuk Wiktor z Pliskowa, zm. 10.02.2018 r., lat 88
 • Śp. Dyć Józef z Sielca, zm. 21.02.2018 r., lat 77
 • Śp. Kusz Janina z Wierzbicy, zm. 22.02.2018 r., lat 70
Niech spoczywają w pokoju
Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Kolejny krok w realizacji projektu
„Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii”

W dniu 23 lutego 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok w realizacji projektu „Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii” wyłaniając w przetargu i podpisując umowę na aktualizację dokumentacji i nadzór inwestorski.


Koncert charytatywny
w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie

W dniu 18 lutego 2018 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie odbył się Koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie wielodzietnej rodziny Państwa Cichockich.


Turniej Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się III runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Narada kierownictwa urzedu

W dniu 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


Gala podsumowująca Plebiscyt
„Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego”

W dniu 9 lutego 2018 r. w hotelu Regent w Pawłowie odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt „Super Sołtys 2017 Powiatu Chełmskiego” zorganizowany przez Redakcję Super Tygodnia Chełmskiego oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.


Ferie dla dzieci z terenu naszej gminy

W dniach 5 - 9 lutego 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśniowicach zorganizowano ferie dla dzieci z terenu gminy Leśniowice.


„Choinka Noworoczna” u seniorów

W dniu 4 lutego 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Leśniowskim odbyła się „Choinka Noworoczna” zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminne Nr 7 w Leśniowicach.


I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego
o Mistrzostwo Gminy Leśniowice

W dniu 2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się I i II runda Turnieju Brydża Towarzyskiego o Mistrzostwo Gminy Leśniowice.


Witamy mieszkańców gminy
urodzonych w miesiącu styczniu 2018 r.

 • Bielak Błażej, syn Izabeli i Patryka, ur. 6.01.2018 r., zam. Rakołupy Duże
 • Panasiuk Maria, córka Anety i Rafała, ur. 15.01.2018 r., zam. Kasiłan
    Serdecznie życzymy rodzicom miłości i cierpliwości w wychowywaniu dziecka, a maleństwom zdrowia i beztroskiego dzieciń- stwa.


Żegnamy w smutku, tych którzy odeszli
w styczniu 2018 r.

 • Śp. Biernacki Piotr z Kumowa Majorackiego, zm. 3.01.2018 r., lat 56
 • Śp. Kowalczuk Józefa z Alojzowa, zm. 3.01.2018 r., lat 91
 • Śp. Sawa Aleksandra z Sarniaka, zm. 19.01.2018 r., lat 90
Niech spoczywają w pokoju
Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące instalacji OZE

W dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy zostali wyłonieni z listy rezerwowej do podpisania umowy na montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.


XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Rejowcu odbył się XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.


Narada dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjum

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum.


Wieczór poezji Diany Cichockiej

W dniu 21 stycznia 2018 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim odbył się wieczór poezji Diany Cichockiej, promujący tomik wierszy „Pod moim niebem”.


Spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.


III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka

W dniu 13 stycznia 2018 r. w Wojsławicach odbył się III Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka.


Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice

W dniu 12 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze z działalności spółdzielni mleczarskiej Grupy Członkowskiej Gmin Leśniowice oraz Wojsławice.


Wspieramy WOŚP!

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach zorganizowano koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Pieski znalazły swój dom

Urząd Gminy Leśniowice informuje, że 2 psy odłowione w dniu 3 stycznia 2018 r. w  miejscowości Dębina gm. Leśniowice zostały przekazane do adopcji nowym właścicielom.


Spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego

W dniu 11 stycznia 2018 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się  spotkanie z mieszkańcami Kumowa Majorackiego.


Święty Wieczór w Dworku „Pan Tadeusz”
w Żółtańcach

W dniu 7 stycznia 2018 r. w  Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach, odbył się X jubileuszowy Święty Wieczór.


Powiatowe Spotkanie Opłatkowe

W dniu 5 stycznia 2018 r. w hali MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Starostę Chełmskiego.


Narada kierownictwa urzędu

W dniu 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.


 


Do Góry

                              © 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone.